Подписаться
Анастасія Юхимівна Вітченко (Нагорна)
Анастасія Юхимівна Вітченко (Нагорна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід у сучасній вищій освіті: освітня інновація чи реформаторський симулякр доби постмодерну?
АО Вітченко, АЮ Вітченко
Вища школа, 52-66, 2019
262019
Компетентнісний підхід до підготовки викладача ВВНЗ
АО Вітченко, АЮ Вітченко
Вісник Національного університету оборони України. ѕ, 33-38, 2012
152012
Designing integral learning outcomes in higher education within the frameworks of the competency-based approach
A Vitchenko, A Vitchenko, N Zamotaieva, S Khrystiuk, V Nikolayenko
Journal of Higher Education Theory and Practice 22 (6), 2022
72022
Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (9–11 кл.): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 …
АЮ Нагорна
К, 2007
72007
Activating the cognitive learning activity through “Dead” case
AO Vitchenko, AY Vitchenko, IV Izhutova, LG Aleksandrova, VL Romaniuk
Linguistics and Culture Review 5 (S2), 599-607, 2021
32021
Проектування професіограми викладача вищої школи для системи неперервної педагогічної освіти
АО Вітченко, АЮ Вітченко
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2017
22017
The impact of virtual learning environment on future teachers’ professional competence in lifelong learning
O Karabin, T Hladun, V Romaniuk, A Vitchenko, V Hrytsenko
Revista Conrado 20 (97), 386-395, 2024
12024
Використання веб-квест технології на семінарських заняттях з Лінгвокраїнознавства у закладах вищої освіти
АЮ Вітченко, ТО Платонова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
12021
Використання кейс-технології на практичних заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти
А Вітченко
Наукові записки [збірник наукових статей], С. 55-65, 2019
12019
Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині ТФ і ФФ Бугайків
АО Вітченко, АЮ Вітченко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
12012
Використання електронних сервісів для створення онлайн тестів в закладах вищої освіти
АЮ Вітченко
Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023
2023
Впровадження проєктної технології на семінарських заняттях у закладах вищої освіти
АЮ Вітченко, АЛ Целуйко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2022
2022
Технологізація іншомовної освіти у вищій школі
АО Вітченко, АЮ Вітченко
НПУ імені МП Драгоманова, 2022
2022
Микола Рибников та Альберт Пінкевич як фундатори біографічного методу в педагогіці
А Вітченко, А Вітченко
Освітні обрії 53 (2), 4-9, 2021
2021
АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
A Вітченко, А Вітченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (2 (101)), 2021
2021
Національна стратегія управління якістю вищої освіти в Україні: наслідування чи змагальність?
А Вітченко, А Вітченко
Вища школа, 51-65, 2021
2021
Основи наукових досліджень у вищій школі
АО Вітченко, АЮ Вітченко
2020
Intensification of Future Lecturers’ Cognitive Activities Using the Case Technology
AO Vitchenko, AY Vitchenko, IV Izhutova, LG Aleksandrova, VL Romaniuk
Universal Journal of Educational Research 8 (11D), 146-150, 2020
2020
Оптимізація самостійної роботи у ВВНЗ із використанням сучасних технологій навчання
А Вітченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
Psychological and pedagogical conditions of creating the university lecturer’s professiogram based on the principles of lifelong learning
АО Вітченко, АЮ Вітченко
Вісник Національного університету оборони України, С.78-82, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20