Тетяна Цепенюк - Tetiana Tsepeniuk, Tsepeniuk T., Tsepeniuk T. O., Цепенюк Т. О
Тетяна Цепенюк - Tetiana Tsepeniuk, Tsepeniuk T., Tsepeniuk T. O., Цепенюк Т. О
викладач англійської мови та перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Відтворення англійських прислівників-інтенсифікаторів дії українською мовою
Т Дзюба
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Лінгвістичні особливості відеоконтенту платформи Youtube
Т Цепенюк, Х Яновська
КОД, 2019
12019
TRANSLATION OF SIMILES IN LUCY MAUD MONTGOMERY’S NOVEL ANNE OF GREEN GABLES
T Tsepeniuk
КОД, 2018
12018
Відтворення авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць інтенсифікуючого значення українською мовою
Т Цепенюк
STUDIA METHODOLOGICA, 68-72, 2011
12011
Відтворення образності у підсилювальних компаративних конструкціях
ТО Цепенюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Translating medical eponyms
T Tsepeniuk
2020
ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕРЕКЛАДУ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ: ЗМІСТ ТА ПЕРЕДОВІ ІДЕЇ
Ю ГОЛОВАЦЬКА, Т ЦЕПЕНЮК
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 22-38, 2020
2020
Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction
T Tsepeniuk, I Golovatska, V Konkulovskyy, V Panchenko, TV Hnatiuk
2020
Міжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепцій
Н Рокіцька, Т Цепенюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Intercultural Competence of Foreign Language Specialists from the Perspective of Modern Foreign Concepts
TT Nataliya Rokitska
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
2020
DIMENSIONS OF TRAINING OF THE PROSPECTIVE MASTERS OF TRANSLATION IN THE UNIVERSITIES OF CANADA: CONTENT AND ADVANCED IDEAS
Y Holovatska, T Tsepeniuk
Людинознавчі студії. Серія Педагогіка, 22-38, 2020
2020
Translating Medical Eponyms
TsepeniukTetiana
Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи …, 2020
2020
Стратегії перекладу архаїзмів
Т Цепенюк
Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи …, 2019
2019
Локалізація реклами як виду міжкультурної комунікації
Ю ГОЛОВАЦЬКА, Т Цепенюк
Посвіт, 2018
2018
Відтворення діалектизмів в англо-українському художньому перекладі
Т Цепенюк, Ю Головацька
2018
The Reproduction of Intensifying Adverbs in Ukrainian Translations of Dan Brown’s Novels
T Tsepeniuk
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2018
2018
Стилістичні та лексичні засоби як спосіб передачі авторської оцінки героя художнього твору: перекладацький аспект
Ю Головацька, Т Цепенюк
ТОВ «фірма Планер», 2018
2018
Лексичні інтенсифікатори в сучасній англомовній художній прозі та шляхи їхнього відтворення українською мовою
Т Цепенюк, Ю Головацька
Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018
2018
Компаративні фразеологічні одиниці в англо-українському художньому перекладі
Т Цепенюк
2018
Категорія інтенсивності в англійській та українській мовах: перекладознавчий аспект
Т Цепенюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20