Подписаться
Олександр Вершков / Oleksandr Vershkov (ORCID: 0000-0002-5549-4701)
Олександр Вершков / Oleksandr Vershkov (ORCID: 0000-0002-5549-4701)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy
Y Havrylenko, Y Kholodniak, O Vershkov, А Naydysh
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 76-82, 2018
152018
Підвищення ефективності використання відходів плодової деревини
ЛЮ Бондаренко, ЛЮ Бондаренко, МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ...
ТДАТУ, 2021
72021
Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока
НО Паляничка, ОО Вершков, ГВ Антонова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2017
72017
Метод швидкого прототипування виготовлення профільних об’ємних виробів
ІВ Пихтєєва, ОО Вершков, СІ Малюта
Випуск 21, том, 2021
52021
Визначення шорсткості поверхонь із застосуванням програмного забезпечення COPYCAD ф. DELCAM plc
ОО Вершков, АА Вершков, ОМ Леженкін, АН Леженкин, ...
52020
Організація виробничої та переддипломної практики магістрів освітньої програми «Конструювання та технології машинобудування»
ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич, ВМ Щербина, ВМ Щербина, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
52020
Психолого-педагогічні умови формування компетентності майбутніх фахівців під час навчання у вищому навчальному закладі
ЛЮ Бондаренко, ОО Вершков
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб …, 2017
5*2017
Як зробити викладання дисципліни цікавим
ОО Вершков, ЛЮ Бондаренко
Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб …, 2016
52016
Використання інформативно–комунікаційних технологій при викладанні дисциплін, що вивчаються на кафедрі "Технічна механіка"
ОО Вершков, ЛЮ Бондаренко, АП Чаплинський
Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб …, 2016
52016
Representation of a Monotone Curve by a Contour with Regular Change in Curvature
Y Havrylenko, Y Kholodniak, S Halko, O Vershkov, O Miroshnyk, ...
Entropy 23 (7), 923, 2021
42021
Interpolation with Specified Error of a Point Series Belonging to a Monotone Curve
Y Havrylenko, Y Kholodniak, S Halko, O Vershkov, L Bondarenko, ...
Entropy 23 (5), 493, 2021
42021
Agrobiological as well as mechanical and technological framework of development of the harvesting technology with the method of grain crops combing in standing position
O Lezhenkin, I Lezhenkin, O Vershkov, S Kolomiiets
Modern Development Paths of Agricultural Production, 85-90, 2019
42019
Mathematical simulation of separating work tool technological process
S Tabor, A Lezhenkin, S Halko, A Miroshnyk, S Kovalyshyn, A Vershkov, ...
E3S Web of Conferences 132, 01025, 2019
42019
Magnetic field parameters mathematical modelling of wind-electric heater
A Szafraniec, S Halko, O Miroshnik, R Figura, A Zharkov, O Vershkov
Przeglad Elektrotechniczny 8, 36-41, 2021
22021
Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока
ІП Паламарчук, ТМ Вітенько, НО Паляничка, СФ Буденко, ОО Вершков, ...
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (Вип. 18 …, 2018
22018
Лабораторний практикум з механіки матеріалів і конструкцій: навчальний посібник
ЛЮ Бондаренко, ЛЮ Бондаренко, ОО Вершков, АА Вершков, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
22017
Дискатор - нове технічне рішення
А Кушнарьов, С Кушнарьов, О Вершков, Є Бобровний
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу, 106-109, 2010
22010
Особенности обработки почвы юга степной зоны Украины под посев зерновых культур
ВИ Кочев, АВ Белокопытов, АА Вершков
Изучение технологических свойств почв в связи с уплотняющим воздействием …, 1984
21984
Mathematical modelling of the fruit-stone culture seeds calibration process using flat sieves
O Karaiev, L Bondarenko, S Halko, O Miroshnyk, O Vershkov, T Karaieva, ...
Acta Technologica Agriculturae 24 (3), 119-123, 2021
12021
Проблемне навчання як інноваційна технологія викладання у вищому навчальному закладі
ЛЮ Бондаренко, ЛЮ Бондаренко, ОО Вершков, АА Вершков, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20