Follow
В'ячеслав Засенко, Засенко В.В., Vіacheslav Zasenko, V. Zasenkо
В'ячеслав Засенко, Засенко В.В., Vіacheslav Zasenko, V. Zasenkо
д-р пед. наук, професор, дійсн член НАПН України, радник директора ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПНУ
Verified email at ispukr.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
1212011
Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я
ВВ Засенко, АА Колупаєва
Особлива дитина: навчання і виховання 3 (71), 20-29, 2014
722014
До проблеми особистісного підходу у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ВВ Засенко
Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у …, 2006
522006
Сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами
ВВ Засенко
Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (українсько канадський досвід …, 2004
462004
Expectations of a winning result in women's handball team: comparison of different age groups
I Popových, O Blynova, O Savchuk, V Zasenko, L Prokhorenko
Journal of Physical Education and Sport 20 (5), 2709-2717, 2020
432020
Інтеграція осіб з порушеннями слуху: проблеми, пошуки, перспективи
В Засенко, А Колупаєва
К.: Контекст, 61-63, 2000
312000
Спеціальна освіта: стан і пріоритети розвитку
ВВ Засенко
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови 1, 3-7, 2010
292010
Educational development priorities for people with special needs in Ukraine
V Zasenko, L Prokhorenko
Education: Modern Discourses, 161-166, 2018
282018
Спеціальна освіта: кроки до змін
ВВ Засенко
Особлива дитина: навчання і виховання 1 (81), 7-12, 2017
232017
Нова українська школа–стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами
ВВ Засенко, ЛІ Прохоренко
Nauka Edukacja Wychowanie i Praca, 149-258, 2018
192018
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах спеціального та інклюзивного навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями
ВВ Засенко, АА Колупаєва, БС Мороз, ВП Овсяник
Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, https://lib …, 2010
19*2010
Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами
ВВ Засенко
Кроки до демократичної освіти, 2002
182002
Сучасна система освіти осіб з вадами слуху: стан, проблеми, перспективи
ВВ Засенко
Збірник матеріалів І Всеукраїнської конференції з історії навчання глухих в …, 2001
172001
Gender differentiation of self-regulating mental states of athletes with disabilities: comparative analysis
L Prokhorenko, IS Popovych, H Sokolova, Y Chumaieva, Y Kosenko, ...
162023
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Dity z osoblyvymy potrebamy: priorytetni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy v haluzi osvity, sotsialnoho zahystu y ohorony zdorovia
V Zasenko, A Kolupaieva
Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia 3 (71), 20-29, 2014
162014
Adaptive Potential of Young People as a Factor af Mental Health-Preserving
O Lytvynenko, L Zlatova, V Zasenko, L Prokhorenko, V Lunov
Journal of History Culture and Art Research 9 (3), 374-385, 2020
152020
Освіта «особливих» дітей: стратегія розвитку
ВВ Засенко, ЛІ Прохоренко
Рідна школа 3, 48-52, 2019
152019
Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науковопрактичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення …
ВВ Засенко, НЗ Софій
К.: ФО-П Придатченко ПМ, 2007
15*2007
Соціально-педагогічні основи формування життєвих планів глухих і слабочуючих старшокласників
ВВ Засенко
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.03 …, 1996
141996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20