Підписатись
Станіслав Ткачук
Станіслав Ткачук
УДПУ ім. П. Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник
НМ Тюріна, НС Карвацка
К.:«Центр учбової літератури, 302-315, 2013
1962013
Основи теорії технологічної освіти: навчальний посібник
СІ Ткачук, ОМ Коберник
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ, 2014
232014
Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури: монографія
СІ Ткачук
Умань: Видавець «Сочінський, 2012
172012
Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці
S Tkachuk
Zhytomyr Ivan Franko state university journal. Рedagogical sciences, 266-270, 2017
142017
Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури.
СІ Ткачук
122012
Особливості вогнепальних і мінно-вибухових поранень (огляд літератури)
V Tryhlib, O Duda, V Maydanyuk, S Tkachuk, O Zavrotskyy
Здоров'я суспільства 4 (1-2), 2015
112015
Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки інженерів-педагогів харчового профілю у вищих педагогічних навчальних закладах
СІ Ткачук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2018
92018
Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах
СІ Ткачук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
92013
Проектно-технологічна діяльність як ефективна форма здійснення інновацій в освітній галузі Технологія
С Ткачук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 55-62, 2012
92012
Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у педагогічних вищих навчальних закладах
СІ Ткачук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Інфекційні захворювання під час локальних війн
ВІ Трихліб, ВП Майданюк, СІ Ткачук, ВМ Півник
Інфекційні хвороби 1 (79), 58-65, 2015
82015
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ТЕХНОЛОГОВ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
ИА Филимонова, СИ Ткачук
ББК 74.044. 3 С 56, 474, 2017
72017
Система підготовки вчителя технологій у вищих педагогічних навчальних закладах до формування в учнів технологічної культури
С Ткачук
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
72013
Теоретичні аспекти формування компетенції майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення спецдисциплін
СІ Ткачук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2014
62014
Проблеми підготовки фахівців професійної освіти та шляхи їх вирішення
С Ткачук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
62013
Мета, завдання і принципи технологічної освіти в загальноосвітній школі
СІ Ткачук
62011
Організаційно-педагогічні умови залучення учнів 8-11 класів до продуктивної праці в учнівських кооперативах
СІ Ткачук
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1998
61998
Професійна компетентність вчителя трудового навчання як складова педагогічної майстерності
СІ Ткачук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
52017
Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій в умовах професійної підготовки
СІ Ткачук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
52016
Інноваційні педагогічні технології як аспект підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури
СІ Ткачук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20