Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Доктор економічних наук, доцент, СумДУ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Бюджет міста у системі фінансів території: монографія
ЄО Балацький
Суми:ДВНЗ УАБС НБУ, 2011
242011
Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні
ЄО Балацький, ЕО Балацкий, СМ Фролов, СМ Фролов
182011
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
Г Карчева, Б Дмитро, Ю Кліщук, М Старинська
Фінансовий простір, 32-39, 2018
142018
Особливості бюджетного федералізму деяких країн світу
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
122009
Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування
ЄО Балацький, ЕО Балацкий, АО Бойко, АА Бойко
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи…, 2011
92011
Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Донецький державний університет управління, 2010
92010
Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий
ЕО Балацкий, АВ Демьяненко
Издательство СумГУ, 2006
92006
Бюджет міста у системі фінансів території
ЄО Балацький
моногр./ЄО Балацький.—Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2011
82011
Концептуальні засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах
ЄО Балацький, СМ Козьменко
Економічні інновації, 2011
62011
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на планове виконання бюджету міста
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Сумський національний аграрний університет, 2011
62011
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Состав и структура экономического потенциала социально-экономических систем
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Университетская книга, 2010
52010
Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету
ЄО Балацький, СО Шпіцглуз
Фінансовий простір, 270-276, 2015
42015
Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста
ЄО Балацький
Сумський державний університет, 2012
42012
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста
СМ Козьменко, СН Козьменко, ЄО Балацький, ЕО Балацкий, ...
Пошук-Інвест, 2011
42011
Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної та витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми)
ЄО Балацький
Маркетинг і менеджмент інновацій, 36-44, 2011
42011
Финансовые потоки в глобальном мире
ЕО Балацкий
Изд-во СумГУ, 2008
42008
Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи
АВ Височина
Вісник Української академії банківської справи, 17-21, 2013
32013
Методологічні засади управління бюджетом міста: оптимізація формування і використання
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
Мінімізація ризиків інвестування в облігації місцевих позик як основа розвитку муніципальних запозичень в Україні
ЄО Балацький
Сумський державний університет, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20