Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Доктор економічних наук, доцент, СумДУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бюджет міста у системі фінансів території: монографія
ЄО Балацький
Суми:«ДВНЗ УАБС НБУ, 2011
342011
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
ГТ Карчева, ДВ Булиндін, ЮВ Кліщук, МЮ Старинська
Фінансовий простір, 32-41, 2018
222018
Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні
ЄО Балацький, СМ Фролов
172011
Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
ЄО Балацький
Донецький державний університет управління, 2010
162010
Маркетинг: навч. посіб.
ЄО Балацький
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2015
142015
Особливості бюджетного федералізму деяких країн світу
ЄО Балацький
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
142009
Бюджет міста у системі фінансів території
ЄО Балацький
моногр./ЄО Балацький.—Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2011
112011
Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування
ЄО Балацький, AO Бойко
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
92011
Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий
ЕО Балацкий, АВ Демьяненко
Издательство СумГУ, 2006
92006
Науково-методичні засади розвитку інституціональної складової бюджетного менеджменту
СМ Фролов, ЄО Балацький, ЕО Балацкий, МА Деркач
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
82011
Концептуальні засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах
ЄО Балацький, СМ Козьменко
Економічні інновації, 2011
82011
Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету
ЄО Балацький, СО Шпіцглуз
Фінансовий простір, 270-276, 2015
72015
Upravlinnia investytsiiamy [Investment management]
OF Balatskyi, OM Telizhenko, MO Sokolov
Sumy: Universytets-ka knyha, 2004
72004
Бюджет міста у системі фінансів території: підручник/ЄО Балацкий
ЄО Балацький
Суми: ДВНЗ «УА БС НБУ 302, 2013
62013
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на планове виконання бюджету міста
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Сумський національний аграрний університет, 2011
62011
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста
СМ Козьменко, ЄО Балацький, КВ Багмет
Пошук-Інвест, 2011
52011
Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної та витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми)
ЄО Балацький
Маркетинг і менеджмент інновацій, 36-44, 2011
52011
Состав и структура экономического потенциала социально-экономических систем
ЕО Балацкий
Университетская книга, 2010
52010
Теоретичні аспекти формування фінансів міста та ідентифікація їх структури
ОВ Козьменко, ЄО Балацький
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20