Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Доктор економічних наук, доцент, СумДУ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджет міста у системі фінансів території: монографія
ЄО Балацький
Суми:«ДВНЗ УАБС НБУ, 2011
272011
Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні
ЄО Балацький, ЕО Балацкий, СМ Фролов, СМ Фролов
172011
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
ГТ Карчева, ДВ Булиндін, ЮВ Кліщук, МЮ Старинська
Фінансовий простір, 32-41, 2018
162018
Особливості бюджетного федералізму деяких країн світу
ЄО Балацький
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
132009
Бюджет міста у системі фінансів території
ЄО Балацький
моногр./ЄО Балацький.—Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2011
102011
Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Донецький державний університет управління, 2010
102010
Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування
ЄО Балацький, AO Бойко
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
92011
Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий
ЕО Балацкий, АВ Демьяненко
Издательство СумГУ, 2006
92006
Концептуальні засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах
ЄО Балацький, СМ Козьменко
Економічні інновації, 2011
82011
Науково-методичні засади розвитку інституціональної складової бюджетного менеджменту
СМ Фролов, ЄО Балацький, ЕО Балацкий, МА Деркач
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету
ЄО Балацький, СО Шпіцглуз
Фінансовий простір, 270-276, 2015
62015
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на планове виконання бюджету міста
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Сумський національний аграрний університет, 2011
62011
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста
СМ Козьменко, СН Козьменко, ЄО Балацький, ЕО Балацкий, ...
Пошук-Інвест, 2011
52011
Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної та витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми)
ЄО Балацький
Маркетинг і менеджмент інновацій, 36-44, 2011
52011
Состав и структура экономического потенциала социально-экономических систем
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Университетская книга, 2010
52010
Upravlinnia investytsiiamy [Investment management]
OF Balats' kyj, OM Telizhenko, MO Sokolov
Universytets' ka knyha, Sumy, Ukraine, 2004
52004
Маркетинг: навч. посіб.
ЄО Балацький
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2015
42015
Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста
ЄО Балацький
Сумський державний університет, 2012
42012
Финансовые потоки в глобальном мире.
ЄО Балацький, ЕО Балацкий
Сумський державний унiверситет, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20