Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Балацький Євген Олегович, Балацкий Евгений Олегович, Балацький Є.О., Балацкий Е.О., Y.Balatskyi, E
Доктор економічних наук, доцент, СумДУ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджет міста у системі фінансів території: монографія
ЄО Балацький
Суми: УАБС НБУ, 2011
322011
Маркетинг: навч. посібник
ЄО Балацький, АФ Бондаренко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2015
222015
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
ГТ Карчева, ДВ Булиндін, ЮВ Кліщук, МЮ Старинська
Фінансовий простір, 32-41, 2018
182018
Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні
ЄО Балацький, СМ Фролов
172011
Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
ЄО Балацький
Донецький державний університет управління, 2010
162010
Особливості бюджетного федералізму деяких країн світу
ЄО Балацький
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
112009
Концептуальні засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах
ЄО Балацький, СМ Козьменко
Економічні інновації, 2011
102011
Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий
ЕО Балацкий, АВ Демьяненко
Издательство СумГУ, 2006
102006
Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету
ЄО Балацький, СО Шпіцглуз
Фінансовий простір, 270-276, 2015
92015
Upravlinnia investytsiiamy [Investment management]
OF Balatskyi, OM Telizhenko, MO Sokolov
Sumy: Universytetska knyha, 356, 2004
92004
Бюджет міста у системі фінансів території
ЄО Балацький
моногр./ЄО Балацький.—Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2011
82011
Науково-методичні засади розвитку інституціональної складової бюджетного менеджменту
СМ Фролов, ЄО Балацький, МА Деркач
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
82011
Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування
ЄО Балацький, AO Бойко
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
72011
Бюджет міста у системі фінансів території: підручник/ЄО Балацкий
ЄО Балацький
Суми: ДВНЗ «УА БС НБУ 302, 2013
62013
Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на планове виконання бюджету міста
ЄО Балацький
Сумський національний аграрний університет, 2011
62011
Теоретичні аспекти формування фінансів міста та ідентифікація їх структури
ОВ Козьменко, ЄО Балацький
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
62010
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Состав и структура экономического потенциала социально-экономических систем
ЕО Балацкий
Университетская книга, 2010
52010
Маркетинг
ЄО Балацький, АФ Бондаренко
навчальний посібник/ЄО Балацький, А. Ф. Бондаренко, 2015
42015
Формування науково-методичних засад визначення бюджетного потенціалу міста
ЄО Балацький
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20