Дутченко Олег Миколайович
Дутченко Олег Миколайович
Українська академія банківської справи, факультет банківських технологій, кафедра теоретичної і
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Банківське кредитування малих підприємств
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ВС Домбровський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
102003
Аналіз тенденцій розвитку промисловості України
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко, ІВ Бєлова
ІНЖЕК, 2011
92011
Розробка підходу до врахування галузевого фактору діяльності позичальника при проведенні банківського кредитування
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Тернопільський національний економічний університет, 2011
82011
Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування
ІВ Бєлова, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
82011
Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Сумський національний аграрний університет, 2010
82010
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства
ОФ Балацкий, СН Козьменко, ПП Бобровский, АИ Карпищенко, ...
Урожай, 1992
81992
Банківське кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Проблеми використання методик оцінки фінансового стану підприємств
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
72006
Врахування галузевого фактору при визначенні кредитного рейтингу позичальника
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
62011
Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Видавничий дім" ІНЖЕК", 2012
52012
Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Видавничий дім" ІНЖЕК", 2012
52012
Проблеми використання методик оцінки кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2007
52007
Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України
ОМ Дутченко, ОО Дутченко
Інноваційна економіка, 268-272, 2013
42013
Еколого-економічна безпека аграрного землегосподарювання: концептуальні орієнтири та організаційні механізми
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин, ІЄ Ярова, ИЕ Яровая, ОМ Дутченко, ...
ТОВ" Екоінвестком", 2017
32017
Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері
ЄВ Мішенін, НВ Мішеніна, ІЄ Ярова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 209-219, 2013
32013
Розробка підходу до визначення оптимального співвідношення “кредит–застава”
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
32010
Вплив залученого іноземного капіталу на розвиток підприємств в галузевому та регіональному розрізі
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
32010
Методика моніторингу фінансово-економічного розвитку регіону
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ІМ Волик, ІМ Боярко, ОВ Рубан
Сумський національний арграрний університет, 2010
32010
Концептуальная методология исследования экономической сущности понятия экономический потенциал предприятия
ММ Жудро
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2015
22015
Сучасні тенденції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі
АГ Желяпова, МВ Кірносова
Молодий вчений, 100-104, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20