МАР'ЯНА КІЦА
МАР'ЯНА КІЦА
доцент кафедри журналістики НУ "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію
МО Кіца
Наукові записки [Української академії друкарства], 281–287-281–287, 2016
142016
Feikova informatsiia v ukrainskykh 10. sotsialnykh media: poniattia, vydy, vplyv na audytoriiu [Feykov’s information in the Ukrainian social media: the concept, types …
M Kitsa
Naukovi zapysky 1 (52), 281, 2016
52016
What do women really want? Exploring contemporary Ukrainian women’s magazines
M Kitsa, I Mudra
Feminist Media Studies 19 (2), 179-194, 2019
32019
Social networks and media literacy: how to use safe
M Kitsa
Медиаобразование, 2017
32017
Fake information in Ukrainian social media: the notion, types, influence on the audience
MO Kitsa
Naukovi zapysky: Sotsialni komunikatsii 1 (52), 281-286, 2016
32016
Feikova informatsiia v ukrainskykh sotsialnykh media: poniattia, vydy, vplyv na audytoriiu [Fake information in Ukrainian social media: notions, types, impact on the readers]
MO Kitsa
Naukovi zapysky: Sotsialni komunikatsii, 52, 2016
32016
Unfair advertising in the newspaper editions of Ukraine: extended abstract of dissertation… PhD of Social Communications Science: 27.00. 06
MO Kitsa
Kyiv (in Ukrainian), 2014
32014
Недобросовісна реклама у газетних виданнях України війни
МО Кіца
із соціальних комунікацій: 27.00. 06/Мар’яна Олегівна Кіца, 0
3
Тенденції інтернет-реклами в ЗМІ України та зарубіжних країн: порівняльний аспект
М Кіца
Теле-та радіожурналістика, 178-183, 2016
22016
Особливості реклами в українських інтернет-змі в умовах інформаційної війни
М Кіца
Теле-та радіожурналістика, 170-174, 2015
22015
Критерії та ознаки патогенної реклами в українських ЗМІ
М Кіца
Теле-та радіожурналістика, 241-246, 2014
22014
Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та світовий досвід
МО Кіца
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 174-179, 2013
22013
Gender stereotypes of women in television advertising in Ukraine
M Kitsa, I Mudra
Feminist Media Studies 20 (3), 381-397, 2020
12020
EVOLUTION OF UKRAINIAN WOMEN’S MAGAZINES
IM Mudra, MO Kitsa
Молодий вчений 58 (6), 49, 2018
12018
Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці
МО Кіца
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія …, 2018
12018
Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ
МО Кіца
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія …, 2018
12018
Popular science programs on TV as a part of media education: features, types, importance for the audience
MO Kitsa
MEDIAOBRAZOVANIE-MEDIA EDUCATION, 145-`158, 2018
12018
Вірусний маркетинг і ЗМІ
І Мудра, М Кіца
Теле-та радіожурналістика, 128-133, 2017
12017
До проблеми патогенності реклами в українській пресі: причини та головні тенденції
М Кіца
Видавництво Львівської політехніки, 2013
12013
History of the Travel Program on Ukrainian Television
I Mudra, M Kitsа
State and Regions. Series: Social Communications, 56-60, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20