Тетяна Неприцька
Тетяна Неприцька
доцент кафедри політології та державного управління, ДонНУ імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична відповідальність в системі ціннісних орієнтацій української владної еліти
ТІ Неприцька
дис. на здобуття наук ступеня кандидата політичних наук: спец 23 (03), 2011
52011
Етичні межі політичної реклами
ТІ Неприцька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2015
42015
Конструювання цілісного механізму політичної відповідальності української політичної еліти [Електронний ресурс]
Т Неприцька
Український науковий журнал Освіта регіону. Політологія. Праксикологія …, 2010
42010
Вплив виходу великої Британії з ЄС на інтеграційні процеси в Європі.
ТІ Неприцька
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2017
32017
Політична відповідальність української владної еліти
ВО Корнієнко, ТІ Неприцька
ВНТУ, 2018
22018
Політична комунікація у соціальній мережі Facebook
ТІ Неприцька
Гілея: науковий вісник, 372-375, 2015
22015
Особливості партійно-парламентської відповідальності української владної еліти в контексті співвідношення моралі та закону
Т Неприцька
ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 316, 2010
22010
Роль ціннісних орієнтацій регіональних владних еліт у реалізації зовнішньополітичного курсу України [Електронний ресурс]
Т Неприцька
Режим доступу: http://nato. pu. if. ua/journal/2009-2/2009-2-30. pdf.—Назва …, 0
2
Місце польської мови в багатомовному просторі Європейського Союзу
TI Neprytska
Scientific and Theoretical Almanac Grani 18 (4), 86-90, 2015
12015
Рецензія на монографію О. Кушніра «Business, values, and eu’s response to protests in Ukraine: cases from 2003–2004, 2010, and 2013–2014»
ТІ Неприцька
Політичне життя, 151-152, 2021
2021
Місцеві осередки парламентських партій та партій, що представлені у Вінницькій міській раді
КО Кондратюк, ТІ Неприцька
Прикладні інформаційні технології, 246-247, 2020
2020
Висвітлення теми боротьби із пандемією COVID-19 на офіційних інформаційних джерелах Вінницької обласної державної адміністрації
ЖА Марценюк, ТІ Неприцька
Прикладні інформаційні технології, 251-253, 2020
2020
Аналіз сильних та слабких сторін концепції інтегрованого розвитку міста Вінниця до 2030 року
АР Пащенко, ТІ Неприцька
Прикладні інформаційні технології, 253-256, 2020
2020
Популяризація польської мови в світі в контексті національного брендингу наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст.
О Неприцький, Т Неприцька
Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
Розширення можливостей досягнення гендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні.
ОАН Т.І. Неприцька
Політичне життя, 44-49, 2020
2020
Вивчення польської мови як іноземної на території Польщі у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття
О Неприцький, А Неприцкий, Т Неприцька, Т Неприцкая
Вінниця, 2020
2020
Peculiarities of the political-cultural dialogue under conditions of globalization
I Stepanova, T Neprytska, A Denysiuk
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»
ОМ Чальцева, ТІ Неприцька, ВФ Кокорський
2019
Дискусії навколо «реформи Говіна» в Польщі.
T Neprytska, O Neprytskyi
Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи, 64-66, 2019
2019
Оцінка результатів президентських виборів в Україні 2019 року міжнародними спостержними місіями.
ТІ Неприцька
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20