Підписатись
Лариса Гармидер
Лариса Гармидер
Український державний хіміко-технологічний університет
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка природокористування: навч. посібник
НС Макарова, ЛД Гармідер, ЛВ Михальчук
К.: Центр учбової літератури 322, 11-26, 2007
1412007
Дослідження щодо формування товарного асортименту підприємства
ЛД Гармидер
Академічний огляд, 111-118, 2016
43*2016
Принципы развития кадрового потенциала предприятия
ЛД Гармидер
Экономическая наука и практика, 133-136, 2012
322012
Содержание понятия кадрового потенциала предприятия в динамичных условиях современной экономики
ЛД Гармидер
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 93-99, 2011
292011
Фактори розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства
ЛД Гармидер
Сталий розвиток економіки, 2013
242013
Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції
ЛД Гармидер, ОА В.
Європейський вектор економічного розвитку, 58-65., 2015
222015
Методичні підходи до оцінки розвитку кадрового потенціалу підприємства
ЛД Гармидер
Актуальні проблеми економіки, 99 -112, 2013
16*2013
Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник
ЛД Гармідер, СО Філатова
Дніпропетровськ: ДУЕП, 2013
152013
Розвиток кадрового потенціалу за життєвим циклом торговельного підприємства
ЛД Гармидер
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 101-105, 2013
142013
Классификация трудовых потоков в логистике
ЛД Гармидер
Академічний огляд, 78-85, 2010
112010
Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг
ЛД Гармідер
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
102016
Комплексна оцінка та механізм регулювання зайнятості населення у контексті соціально-економічного розвитку регіону
ЛД Гармідер
Електронний ресурс].–Режим доступу.–http://www. lib. ua–ru. net/inode/35001 …, 2003
92003
Влияние глобализации мировых рынков на функционирование и развитие рынка труда Украины
ЛД Гармидер
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
82009
Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства
ЛД Гармидер
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 53-60, 2012
72012
Механізм розвитку кадрового потенціалу підприємства
ЛД Гармидер
Актуальні проблеми національної економіки: зб. наук. праць Серія «Економіка …, 2011
72011
Подієвий маркетинг як інструмент просування національних брендів товарів і послуг
ЛД Гармидер, ОА В.
Ефективна економіка, 2014
62014
Специфічні характеристики підприємства і стратегія розвитку кадрового потенціалу: теоретичні аспекти і взаємозв’язок
ЛД Гармидер
Академічний огляд, 77-82, 2010
6*2010
Специфічні характеристики підприємства і стратегія розвитку кадрового потенціалу: теоретичні аспекти і взаємозв’язок
ВА Павлова, ЛД Гармідер
Академічний огляд. Серія: «Економіка та підприємництво», С. 77–82., 2010
62010
Сегментування ринку туристичних послуг та визначення цільових сегментів
ІВ Тараненко, ЛД Гармідер, ІВ Колечкін
Ефективна економіка, 2016
42016
Розвиток кадрового потенціалу підприємства як фактор якісного торговельного обслуговування
ЛД Гармидер
Економіка розвитку, 109 — 113., 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20