Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Університет Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
2042006
Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 120-121, 2011
1322011
Здоров’я дитини–від родини
ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, МА Машовець
К.: СПД Богданова АМ 220, 2006
1272006
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
612009
Психологія дитячої творчості
ІМ Біла
Фенікс, 2014
542014
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ
ЛВ Гаращенко, ЕА Кукина
Ответственный редактор, 97, 2015
512015
Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки
ГВ Бєлєнька
Автореф. д-ра пед. наук., К.:–2012.‒39 с, 2012
502012
Мова дітей. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів/АМ Богуш/під заг. ред. С. Чередниченко
АМ Богуш
К.: Кобза, 2003
27*2003
Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку:[навч.-метод. посіб.]
МА Машовець
К.: Логос, 2000
272000
Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб.
ГВ Бєлєнька, Т Науменко, О Половіна
К.: Генеза, 2013
212013
Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі
ГВ Бєлєнька
К.: СП “ЧИП, 2001
212001
Педагогічні умови наступності у трудовому вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку
МА Машовець
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1994
191994
Облікова політика в Україні: реалії та перспективи
В Дерій, Н Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 64-65, 2007
172007
Розвиток дошкільної освіти у США
НІ Мельник
Інститут проблем виховання НАГІН України–К, 2011
162011
Зростання дошкільника в праці
ГВ Бєлєнька
К.: Шкільний світ, 2010
162010
Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи
НВ Стаднік
спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання»/НВ Стаднік, 2009
162009
Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти
ГВ Бєлєнька
Наука і сучасність:[зб. наук. праць НПУ ім. МП Драгоманова].–К.: Логос 29, 26-33, 2001
162001
Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі
Н Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 25-30, 2014
152014
Експериментування–крок до пізнання
ГВ Бєлєнька
Дошкільне виховання, 7-10, 2007
152007
Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика: монографія
НІ Мельник
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
142016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20