Солона Олена Василівна / Solona O. / Солона О. В.
Солона Олена Василівна / Solona O. / Солона О. В.
Вінницький національний аграрний університет, доцент каф. ЗТД та ОП
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вібраційні млини з просторово-циркуляційним рухом завантаження для тонкого помолу сипучих матеріалів. Монографія
ОВ Солона
Вінниця: РВВ ВДЛУ 133, 2008
92008
Вибрационные мельницы непрерывного действия
ПД Денисов, ПС Берник, ЕВ Солоная
Вибрации в технике и технологиях, 13, 2000
42000
Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем
ОВ Солона
Вібрації у техніці та технологіях, 90, 2018
32018
Вібраційні гомогенізатори молока
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
Вінниця: ВНАУ, 2018
22018
Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю
ОМ Джеджула, ОВ Солона, РЛ Будяк
колект. моногр. викладачів ВНАУ та Технолог.-промисл. коледжу ВНАУ.-Вінниця …, 2015
22015
Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення пелет
ОВ Солона, ТС Василенко
Вібрації в техниці та технологіях, 140-144, 2015
22015
Вібраційні млини для помелу сипких матеріалів сільськогосподарського виробництва
ОВ Солона, ДА Білик
Вібрації в техниці та технологіях, 196-199, 2013
22013
Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением
ЕВ Солоная, ИА Деревенько, ВА Федотов, ВЕ Перлов, ВО Федотов, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2011
22011
Математична модель динаміки руху робочої камери енергоощадної вібраційної сушарки
ОВ Цуркан, ОО Герасимов, ОВ Солона, В ЛД
22008
Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-73, 2017
12017
Обґрунтування параметрів поєднаних процесів мікронізації і подрібнення із застосуванням вібраційних технологій при переробці зерна на корм
ОВ Солона, БІ Котов, АВ Спірін, РА Калініченко
Вібрації в техніці та технологіях, 213-218, 2016
12016
АЛГОРИТМИ КІНЕМАТИЧНОГО І СИЛОВОГО АНАЛІЗУ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ З ГІДРОПРИВOДОМ
ММ Вірник, ОВ Солона
1
Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки
ОВ Солона, ІМ Купчук, ВГ Гонтар, АМ Дідик
Вібрації в техніці та технологіях. 2020.№ 4 (99). С. 40-48., 2021
2021
Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища
ОВ Солона
Вібрації в техніці та технологіях. 2020.№ 4 (99). С. 11-20., 2021
2021
Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України
ОВ Солона
Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 3 (110). С. 71-76., 2020
2020
Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів.
НР Веселовська, ЕК Посвятенко, ОВ Солона, РВ Будяк
Вінниця 2018.-150 с., 2020
2020
Програма вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
ВА Матвійчук, ВМ Бандура, ІВ Гунько, ЛП Середа, ОВ Солона, ...
2020
Практикум з теорії механізмів і машин
ОВ Солона, ІМ Купчук
: навч. посіб. Практикум з теорії механізмів і машин. Вінниця: Друк. 2020 …, 2020
2020
Керований вібропривод Патент 131864
ОВ Солона, ІМ Купчук, ВП Янович, ЮА Полєвода
Керований вібропривод Пат. 131864 UA, МПК B06B 1/16.-№ u 2018 04718; заявл …, 2019
2019
Вібраційний млин (Пат. на корисну модель№ 129643)
ВП Янович, ОВ Солона, ЛВ Сосновська
Пат. 129643 UA, МПК B02C 17/00 B02C 17/24.-№ u 2018 03982; заявл. 12.04 …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20