Солона Олена Василівна / Solona O. / Солона О. В.
Солона Олена Василівна / Solona O. / Солона О. В.
Вінницький національний аграрний університет, доцент каф. ЗТД та ОП
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вібраційні млини з просторово-циркуляційним рухом завантаження для тонкого помолу сипучих матеріалів. Монографія
ОВ Солона
Вінниця: РВВ ВДЛУ 133, 2008
92008
Вибрационные мельницы непрерывного действия
ПД Денисов, ПС Берник, ЕВ Солоная
Вибрации в технике и технологиях, 13, 2000
42000
Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем
ОВ Солона
Вібрації у техніці та технологіях, 90, 2018
32018
Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю
ОМ Джеджула, ОВ Солона, РЛ Будяк
колект. моногр. викладачів ВНАУ та Технолог.-промисл. коледжу ВНАУ.-Вінниця …, 2015
32015
Вібраційні гомогенізатори молока
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
Вінниця: ВНАУ, 2018
22018
Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-73, 2017
22017
Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення пелет
ОВ Солона, ТС Василенко
Вібрації в техниці та технологіях, 140-144, 2015
22015
Вібраційні млини для помелу сипких матеріалів сільськогосподарського виробництва
ОВ Солона, ДА Білик
Вібрації в техниці та технологіях, 196-199, 2013
22013
Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением
ЕВ Солоная, ИА Деревенько, ВА Федотов, ВЕ Перлов, ВО Федотов, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2011
22011
Математична модель динаміки руху робочої камери енергоощадної вібраційної сушарки
ОВ Цуркан, ОО Герасимов, ОВ Солона, В ЛД
22008
Обґрунтування параметрів поєднаних процесів мікронізації і подрібнення із застосуванням вібраційних технологій при переробці зерна на корм
ОВ Солона, БІ Котов, АВ Спірін, РА Калініченко
Вібрації в техніці та технологіях, 213-218, 2016
12016
АЛГОРИТМИ КІНЕМАТИЧНОГО І СИЛОВОГО АНАЛІЗУ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ З ГІДРОПРИВOДОМ
ММ Вірник, ОВ Солона
1
Вплив геометричних параметрів лемеха кротователя на деформаційних характеристик грунту при створенні порожнини для протифільтраційного екрана.
ОВ Солона, ВП Ковбаса
Вібрації в техніці та технологіях. 2019.№ 3 (94) С. 75-87., 2021
2021
Обґрунтування параметрів робочих органів для укладання внутрішньоґрунтових зрошувачів
ОВ Солона, ВП Ковбаса
: монографія. Вінниця, 2020. 155 с., 2021
2021
Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів
ОВ Солона
Всеукр. наук.-практ. конф.«Сучасні технології в будівництві, економіці та …, 2021
2021
Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки
ОВ Солона, ІМ Купчук, ВГ Гонтар, АМ Дідик
Вібрації в техніці та технологіях. 2020.№ 4 (99). С. 40-48., 2021
2021
Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища
ОВ Солона
Вібрації в техніці та технологіях. 2020.№ 4 (99). С. 11-20., 2021
2021
Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України
ОВ Солона
Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 3 (110). С. 71-76., 2020
2020
Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів
ОВ Солона
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф." Молодий вчений модерну–фундамент …, 2020
2020
Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів.
НР Веселовська, ЕК Посвятенко, ОВ Солона, РВ Будяк
Вінниця 2018.-150 с., 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20