Юлія Тимчишин-Чемерис
Юлія Тимчишин-Чемерис
Львівський інститут економіки і туризму
Подтвержден адрес электронной почты в домене org.lviv.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону
ЮВ Тимчишин-Чемерис
Вісник аграрної науки Причорномор'я, С. 44-57, 2015
122015
Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи в Україні
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ОІ Пастернак
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 165-171, 2017
102017
Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення
ЮВ Тимчишин-Чемерис, СІ Гвоздь
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 161-164, 2017
82017
Основні поняття та фактори прибутку готельного підприємства
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ОА Солдат
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 147-152, 2017
52017
Теоретичне осмислення сутності грошей у концепціях виникнення та підходах
ЮВ Тимчишин-Чемерис
Міжнародний Науковий Журнал (International Scientific Journal) 2 (Випуск 11 …, 2016
4*2016
Забезпечення довгострокових конкурентних переваг на засадах вдосконалення управління витратами виробництва
ЮВ Чемерис
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць., С. 70-73, 2007
42007
Методичні підходи до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості
ЮВ Чемерис
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць., С. 3-7, 2006
32006
Основні поняття та фактори конкурентоспроможності продукції
ЮВ Чемерис
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць., С. 31-34., 2005
22005
Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЮВ Тимчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових …, 2016
12016
Фінансовий менеджмент
ОІ Скаско, ОВ Майор, ЮВ Тимчишин-Чемерис, ММ Нашкерська, ...
2018
Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЮВ Тимчишин
Бизнес Информ, 2018
2018
Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності
ЮВ Тимчишин-Чемерис, СМ Пилипенко, НІ Гомольська
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 68-74, 2017
2017
Мікролокальна соціально-орієнтована активність бізнесу як сучасна тенденція розвитку прикордонних регіонів
ОІ Пастернак, ЮВ Тимчишин-Чемерис
Регіональна економіка, 94-99, 2017
2017
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТОРЫ ПРИБЫЛИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ОА Солдат
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2 (3), 147-152, 2017
2017
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО ДЕЛА В УКРАИНЕ
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ОІ Пастернак
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 165-171, 2017
2017
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮВ Тимчишин-Чемерис, СМ Пилипенко, НІ Гомольська
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2 (17), 68-74, 2017
2017
ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЮВ Тимчишин-Чемерис, СІ Гвоздь
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 161-164, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ФОРМЫ ДЕНЕГ
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ГЮ Цьона
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2 (1), 132-138, 2017
2017
Вплив еволюційних процесів на форми грошей
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ГЮ Цьона
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 132-138, 2017
2017
Гроші на теренах української землі – з прадавніх часів до сьогодення
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ГЮ Цьона
Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VII …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20