Тарасова Кристина Игоревна
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ 218, 213, 2016
842016
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
712013
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КИ Тарасова, КД Семенова
Атлант, 2013
192013
Методологічні засади кількісної оцінки ризиків
K Tarasova
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series…, 2013
162013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання
КД Семенова, КІ Тарасова, ЕД Семенова, КИ Тарасова
92017
Підприємницький ризик як економічна категорія
КІ Тарасова, КИ Тарасова
Хмельницький національний університет, 2012
82012
Класифікація ризикоутворюючих факторів в діяльності підприємства
КІ Тарасова, КИ Тарасова
Nauka i studia, 2013
62013
Статистичний аналіз розвитку туризму в Україні
КА Аксьоненко, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових…, 2017
52017
Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков
ЕД Семенова, КИ Тарасова
Сумский государственный университет, 2017
52017
Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі
КИ Тарасова, КІ Тарасова
МДУ, 2018
42018
Usage of statistical methodology in the risk assessment
K Semenova, K Tarasova
Science and education Ltd, 2014
42014
Качественный анализ рисков деятельности предприятия
КИ Тарасова, КІ Тарасова
ТОО Фирма Сервер+, 2013
42013
Statistical research of global cyber-risks: the cost of cyber-crime
K Semenova, K Tarasova
Aspekt Publishing, 2017
32017
Організація системи управління ризиками на підприємстві
КД Семенова, КІ Тарасова
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
32015
Невизначеність в діяльності господарюючих суб’єктів
КІ Тарасова, КИ Тарасова
ФО-П Шпак ВБ, 2012
32012
Класифікація ризиків в економічній теорії
КІ Тарасова, КИ Тарасова
Одеський національний економічний університет, 2012
32012
Суб’єктивна точка зору підприємців на проблему ризиків
КІ Тарасова, КИ Тарасова
Біла КО, 2012
32012
Бізнес-статистика
КД Семенова, КІ Тарасова
ФОП Гуляєва ВМ, 2018
22018
Система управління ризиками підприємства
КД Семенова, КІ Тарасова, ЕД Семенова, КИ Тарасова
Атлант, 2015
22015
Оцінювання зовнішніх ризиків у діяльності машинобудівних підприємств Одеської області
КІ Тарасова, КИ Тарасова
ПП Шевелєв ЄО, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20