Follow
Тарасова Кристина Игоревна
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: оцiнка рiвня та напрями пiдвищення: монографiя
ОГ Янковий
87*2013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
212017
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
202016
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КИ Тарасова, КД Семенова
Атлант, 2013
12*2013
Методологічні засади кількісної оцінки ризиків
K Tarasova
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
112013
Організація системи управління ризиками на підприємстві
K Semenova, K Tarasova
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
92015
Машинобудування України: сучасний стан, структура та тенденції розвитку галузі
ТС Зарічна, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціальноекономічних досліджень: збірник наукових …, 2019
82019
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
А Кіктєва, А Небога, М Садовий, О Трифонова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
82013
Трехэтапный скрининг в диагностике железодефицитных состояний в организованных коллективах'КС. Тарасова, МВ Красилъникова, ЕС Ковригина, НС Сметанина Федеральный научно …
К Тарасова, МВ Красилъникова, ЕС Ковригина, НС Сметанина
Проблемы гематологии и переливания крови, 253-118, 2006
82006
Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі
КІ Тарасова
Економіка і суспільство, 745-752, 2018
72018
Підприємницький ризик як економічна категорія
КІ Тарасова
ВІСНИК, 237, 2012
62012
Статистичний аналіз розвитку туризму в Україні
КА Аксьоненко, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових …, 2017
52017
Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков
ЕД Семенова, КИ Тарасова
Сумский государственный университет, 2017
32017
Качественный анализ рисков деятельности предприятия
КИ Тарасова
Оралды гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Экономические науки, 76, 2013
32013
Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія, за заг. ред. д-ра екон. наук, проф
МД Балджи
Балджи МД Київ: Одес. нац. екон. ун-т, 2019
22019
Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы
КИ Тарасова
Молодий вчений, 708-711, 2018
22018
Ризики дiяльностi промислових пiдприємств: iнтегральне оцiнювання: монографiя. Одеса: ФОП Гуляєва В
КД Семенова, КI Тарасова
22017
Эволюция информационных систем в экономике
КИ Тарасова
Бизнес Информ, 289-295, 2020
12020
Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу
КІ Тарасова, АВ Піскун
Молодий вчений, 537-542, 2019
12019
Менеджмент інформаційної безпеки малих та середніх підприємств
КІ Тарасова, КИ Тарсова
ДонНУЕТ імені Туган-Барановського, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20