Follow
Тарасова Кристина Игоревна
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: оцiнка рiвня та напрями пiдвищення: монографiя
ОГ Янковий
144*2013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
362017
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця»
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
29*2019
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КИ Тарасова, КД Семенова
Атлант, 2013
19*2013
Методологічні засади кількісної оцінки ризиків
K Tarasova
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
182013
Організація системи управління ризиками на підприємстві
КД Семенова, КІ Тарасова
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
142015
Машинобудування України: сучасний стан, структура та тенденції розвитку галузі
ТС Зарічна, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціальноекономічних досліджень: збірник наукових …, 2019
112019
Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі
КІ Тарасова
Економіка і суспільство, 745-752, 2018
92018
Ринок інформаційно-комунікаційних технологій у системі національного господарства
КІ Тарасова
Інфраструктура ринку, 46-51, 2018
82018
Трехэтапный скрининг в диагностике железодефицитных состояний в организованных коллективах'КС. Тарасова, МВ Красилъникова, ЕС Ковригина, НС Сметанина Федеральный научно …
К Тарасова, МВ Красилъникова, ЕС Ковригина, НС Сметанина
Проблемы гематологии и переливания крови, 253-118, 2006
82006
Бізнес-статистика: підручник
КД Семенова, КІ Тарасова
К.: ФОП Гуляева ВМ, 2018
72018
Підприємницький ризик як економічна категорія
КІ Тарасова
ВІСНИК, 237, 2012
72012
Класифікація ризикоутворюючих факторів в діяльності підприємства
КІ Тарасова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/23_NTP_2013/Economics/10_143666 …, 0
6
Эволюция информационных систем в экономике
КИ Тарасова
Бизнес информ, 289-295, 2020
52020
ОСОБЛИВОСТІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЦИФРОВОГО СВІТУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
К Тарасова
Молодий вчений, 708-711, 2018
52018
Статистичний аналіз розвитку туризму в Україні
КА Аксьоненко, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових …, 2017
52017
Інвестиційні ризики та інвестиційний клімат України
ЕД Семенова, КІ Тарасова
Інвестиції та економіка: проблеми і перспективи зростання в умовах …, 2016
52016
Качественный анализ рисков деятельности предприятия
КИ Тарасова
Оралды гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Экономические науки, 76, 2013
42013
Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія, за заг. ред. д-ра екон. наук, проф
МД Балджи
Балджи МД Київ: Одес. нац. екон. ун-т, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20