Подписаться
Тарасова Кристина Игоревна
Тарасова Кристина Игоревна
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: оцiнка рiвня та напрями пiдвищення: монографiя
ОГ Янковий
87*2013
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
202016
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання. Монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
172017
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КИ Тарасова, КД Семенова
Атлант, 2013
12*2013
Методологічні засади кількісної оцінки ризиків
K Tarasova
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
112013
Організація системи управління ризиками на підприємстві
K Semenova, K Tarasova
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
92015
Машинобудування України: сучасний стан, структура та тенденції розвитку галузі
ТС Зарічна, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціальноекономічних досліджень: збірник наукових …, 0
8
Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі
КІ Тарасова
Економіка і суспільство, 745-752, 2018
62018
Статистичний аналіз розвитку туризму в Україні
КА Аксьоненко, КІ Тарасова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових …, 2017
52017
Підприємницький ризик як економічна категорія
КІ Тарасова
ВІСНИК, 237, 2012
52012
Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков
ЕД Семенова, КИ Тарасова
Сумский государственный университет, 2017
32017
Качественный анализ рисков деятельности предприятия
КИ Тарасова
Оралды гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Экономические науки, 76, 2013
32013
Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія, за заг. ред. д-ра екон. наук, проф
МД Балджи
Балджи МД Київ: Одес. нац. екон. ун-т, 2019
22019
Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы
КИ Тарасова
Молодий вчений, 708-711, 2018
22018
Ризики дiяльностi промислових пiдприємств: iнтегральне оцiнювання: монографiя. Одеса: ФОП Гуляєва В
КД Семенова, КI Тарасова
22017
Эволюция информационных систем в экономике
КИ Тарасова
Бизнес Информ, 2020
12020
Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу
КІ Тарасова, АВ Піскун
Молодий вчений, 537-542, 2019
12019
Менеджмент інформаційної безпеки малих та середніх підприємств
КІ Тарасова, КИ Тарсова
ДонНУЕТ імені Туган-Барановського, 2017
12017
Statistical research of global cyber-risks: the cost of cyber-crime
KD Semenova, KI Tarasova
Topical questions of contemporary science, 315-320, 2017
12017
ІНДЕКСНИЙ МЕТОД У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНИ
ТВ ПОГОРЄЛОВА, КІ ТАРАСОВА
Вісник соціально-економічних досліджень, 100-112, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20