Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга, 439, 2013
3272013
Під заг. ред. д. б. н. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
522001
Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології
ОМ Царенко, ЮА Злобін, ВГ Скляр, СМ Панченко, АМ Царенко, ...
Видавництво" Університетська книга", 2000
482000
Концепція морфометрії у сучасній ботаніці
ЮА Злобін, ВГ Скляр, ЛМ Бондарєва, КС Кирильчук
Чорноморський ботанічний журнал 5 (1), 5-22, 2009
272009
Комп’ютернi методи в сiльському господарствi та бiологiї: навчальний посiбник
АМ Царенко, ЮА Злобин, ВГ Скляр, СМ Панченко
232000
Computer Methods in Agriculture and Biology
OM Tsarenko, V Zlobin Yu. A, Sklar, SM Panchenko
22*2000
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya [The populations of rare species of plants: the theoretical foundations and methodology of studying]
YA Zlobin, VG Skliar, AA Klimenko
Sumy: Univ. kniga 439, 2013
202013
Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений
ЮА Злобин, СВ Григорьевна, ТИ Мельник
Журнал общей биологии 57 (6), 684-694, 1996
201996
The morphometric concept in modern botany (Koncepcija morfometriji u sučasnij botanici)
YA Zlobin, VG Sklyar, LM Bondareva, KS Kyrylchuk
Chornomorski Botanical Journal 5 (1), 5-22, 2009
19*2009
Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів
ВГ Скляр, ЮА Злобін
Чорноморський ботанічний журнал, 316-329, 2013
162013
Системний підхід до оптимізації охорони природних комплексів
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр
Укр. ботан. журн.–2003.–60, 388-396, 2003
162003
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya
YA Zlobin, VG Sklyar, AA Klimenko
Monografiya, 2013
14*2013
Size structure of phytopopulations and its quantitative evaluation
V Skliar, M Sherstuk
Eureka: Life Sciences, 9-15, 2016
132016
Екологічна фізіологія рослин
В Скляр, Ю Злобін
Університетська книга, 2015
10*2015
Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області
ЮА Злобін, СМ Панченко, ВГ Скляр
Матеріали наук. конференції «Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть …, 1999
9*1999
Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка
ВГ Скляр
Український ботанічний журнал, 2014
82014
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр, ОО Гудаков, ОМ Тихонова, АА Гудаков, ...
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
72012
Population dynamics of the typical meadow species in the conditions of pasture digression in flooded meadows
LM Bondarieva, KS Kyrylchuk, V Skliar, OM Tikhonova, HO Zhatova, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (2), 204-211, 2019
62019
Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу
ВГ Скляр
Питання біоіндикації та екології, 56-70, 2013
62013
Investigation of the fat fraction enzymatic hydrolysis of the waste from production of hydrogenated fat by the lipase Rhizopus japonicus
V Skliar, G Krusir, V Zakharchuk, I Kovalenko, T Shpyrko
52019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20