Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга 439, 2013
2612013
Під заг. ред. д. б. н. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
452001
Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології
ОМ Царенко, ЮА Злобін, ВГ Скляр, СМ Панченко, АМ Царенко, ...
Видавництво" Університетська книга", 2000
332000
Концепція морфометрії у сучасній ботаніці
ЮА Злобін, ВГ Скляр, ЛМ Бондарєва, КС Кирильчук
Чорноморський ботанічний журнал 5 (1), 5-22, 2009
242009
Комп’ютернi методи в сiльському господарствi та бiологiї: навчальний посiбник
АМ Царенко, ЮА Злобин, ВГ Скляр, СМ Панченко
182000
The morphometric concept in modern botany (Koncepcija morfometriji u sučasnij botanici)
YA Zlobin, VG Sklyar, LM Bondareva, KS Kyrylchuk
Chornomorski Botanical Journal 5 (1), 5-22, 2009
15*2009
Computer Methods in Agriculture and Biology
OM Tsarenko, V Zlobin Yu. A, Sklar, SM Panchenko
14*2000
Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів
ВГ Скляр, ЮА Злобін
Чорноморський ботанічний журнал, 316-329, 2013
132013
Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений
ЮА Злобин, СВ Григорьевна, ТИ Мельник
Журнал общей биологии 57 (6), 684-694, 1996
131996
Системний підхід до оптимізації охорони природних комплексів
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр
Укр. ботан. журн.–2003.–60, 388-396, 2003
122003
Size structure of phytopopulations and its quantitative evaluation
V Skliar, M Sherstuk
Eureka: Life Sciences, 9-15, 2016
112016
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya [The populations of rare species of plants: the theoretical foundations and methodology of studying]
YA Zlobin, VG Skliar, AA Klimenko
Sumy: Univ. kniga 439, 2013
112013
Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка
ВГ Скляр
Український ботанічний журнал, 8-16, 2014
62014
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр, ОО Гудаков, ОМ Тихонова, АА Гудаков, ...
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
62012
Investigation of the fat fraction enzymatic hydrolysis of the waste from production of hydrogenated fat by the lipase Rhizopus japonicus
V Skliar, G Krusir, V Zakharchuk, I Kovalenko, T Shpyrko
52019
Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області
ЮА Злобін, СМ Панченко, ВГ Скляр
Матеріали наук. конференції «Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть …, 1999
51999
Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу
ВГ Скляр
Питання біоіндикації та екології, 56-70, 2013
42013
Populations of rare plant species: theoretical foundations and methods of study
YA Zlobin, V Skliar, АА Klimenko
3*2013
Manifestation of morphological variability and plasticity of Pinus sylvestris at different stages of natural forest regrowth
VG Skliar
Materials of the IV international research and practice conference «European …, 2013
32013
Розбудова структурних елементів екомережі Поліської частини Сумської області: актуальні питання та практичні підходи
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр
Экосистемы, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20