Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга 439, 2013
2882013
Під заг. ред. д. б. н. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
542001
Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології
ОМ Царенко, ЮА Злобін, ВГ Скляр, СМ Панченко, АМ Царенко, ...
Видавництво" Університетська книга", 2000
412000
Концепція морфометрії у сучасній ботаніці
ЮА Злобін, ВГ Скляр, ЛМ Бондарєва, КС Кирильчук
Чорноморський ботанічний журнал 5 (1), 5-22, 2009
262009
Комп’ютернi методи в сiльському господарствi та бiологiї: навчальний посiбник
АМ Царенко, ЮА Злобин, ВГ Скляр, СМ Панченко
222000
Computer Methods in Agriculture and Biology
OM Tsarenko, V Zlobin Yu. A, Sklar, SM Panchenko
18*2000
Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений
ЮА Злобин, СВ Григорьевна, ТИ Мельник
Журнал общей биологии 57 (6), 684-694, 1996
181996
The morphometric concept in modern botany (Koncepcija morfometriji u sučasnij botanici)
YA Zlobin, VG Sklyar, LM Bondareva, KS Kyrylchuk
Chornomorski Botanical Journal 5 (1), 5-22, 2009
172009
Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів
ВГ Скляр, ЮА Злобін
Чорноморський ботанічний журнал, 316-329, 2013
162013
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya [The populations of rare species of plants: the theoretical foundations and methodology of studying]
YA Zlobin, VG Skliar, AA Klimenko
Sumy: Univ. kniga 439, 2013
152013
Системний підхід до оптимізації охорони природних комплексів
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр
Укр. ботан. журн.–2003.–60, 388-396, 2003
152003
Size structure of phytopopulations and its quantitative evaluation
V Skliar, M Sherstuk
Eureka: Life Sciences, 9-15, 2016
132016
Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка
ВГ Скляр
Український ботанічний журнал, 8-16, 2014
82014
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр, ОО Гудаков, ОМ Тихонова, АА Гудаков, ...
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
72012
Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області
ЮА Злобін, СМ Панченко, ВГ Скляр
Матеріали наук. конференції «Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть …, 1999
71999
Екологічна фізіологія рослин
В Скляр, Ю Злобін
Університетська книга, 2015
6*2015
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya
YA Zlobin, VG Sklyar, AA Klimenko
Monografiya, 2013
62013
Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу
ВГ Скляр
Питання біоіндикації та екології, 56-70, 2013
62013
Investigation of the fat fraction enzymatic hydrolysis of the waste from production of hydrogenated fat by the lipase Rhizopus japonicus
V Skliar, G Krusir, V Zakharchuk, I Kovalenko, T Shpyrko
52019
Vnutrishnopopuliatsiina struktura ta metodyka yii vyvchennia u derevnykh lisoutvoriuiuchykh vydiv [Intrapopulation structure and its studying technique of woody-formbuilding …
VG Skliar, YA Zlobin
Chornomors’k Botanical Journal 9 (3), 316-329, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20