Follow
Олексій Муковіз
Олексій Муковіз
Other namesOleksii MUKOVIZ, MUKOVIZ, Oleksii P.
професор КЗВО Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради
Verified email at oano.ukr.education - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
792010
Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ
М Левшин, Ю Прохур, О Муковіз
Вища освіта України, 60-67, 2007
372007
Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителя початкової школи: сутність та особливості
О Муковіз
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 259-266, 2012
342012
Возможности использования программно-инструментальных платформ для дистанционного обучения учителей начальной школы
АП Муковоз
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 30-32, 2013
222013
Основи дистанційного навчання у початковій освіті
ОП Муковіз
Візаві, 2018
202018
Основи організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти
ОП Муковіз
ФОП Жовтий ОО, 2016
152016
Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 26-30, 2014
152014
The course Fundamentals of distance learning in primary education” as a component of lifelong education of primary school teachers
OP Mukoviz
Інформаційні технології в освіті, 66-73, 2014
122014
Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
102017
Методика роботи в системі Moodle
ОП Муковіз
КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї№ 7, 2007, 2007
92007
Вимоги до вчителя початкової школи у процесі дистанційного навчання
ОП Муковіз
Педагогічна освіта: теорія і практика, 320-325, 2014
72014
Викладання Інформаційних технологій навчання у системі дистанційної освіти Moodle
ОП Муковіз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 19-21, 2011
72011
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ
О Муковіз
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць.–Умань: УДПУ…, 2009
72009
Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
О Муковіз
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав…, 2013
62013
Самостійна пізнавальна діяльність студентів як педагогічна категорія
М Левшин, І України, ОП Муковіз
Режим доступу: mukovoz-alex. at. ua/_ld/0/6_QgY. doc, 0
6
Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці
ОП Муковіз
Педагогічна освіта: теорія і практика, 109-114, 2012
52012
Динаміка готовності викладачів до тьюторської діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
ОП Муковіз
Педагогіка та психологія, 220-233, 2015
42015
Загальні ознаки технології дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 98-107, 2014
42014
System of distance learning administration in continuing education for primary school teachers
ОП Муковіз
GLOKALde, 2015
32015
Проектування моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
Інформаційні технології і засоби навчання, 209-217, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20