Людмила Степанівна Шевченко, Людмила Степановна Шевченко, Liudmyla Shevchenko
Людмила Степанівна Шевченко, Людмила Степановна Шевченко, Liudmyla Shevchenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентное управление : учебное пособие
ЛС Шевченко
Харьков : Эспада, 2004
1872004
Введение в маркетинг : учебно-практическое пособие
ЛС Шевченко
Харьков : Консум, 2000
109*2000
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2013
86*2013
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз:[монографія]
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
702007
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
70*2003
Sotsialna vidpovidalnist: teoriya i praktyka rozvytku [Social Responsibility: Theory and Practice of Development]
AM Kolot
Kyiv, KNEU, 2012
52*2012
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова
К. : КНЕУ, 2012
52*2012
Экономическая теория. Курс лекций
ЕМ Воробьев, АА Гриценко, МН Ким, ВН Лисовицкий
ФЛП Чиженко С.Ю., 2006
50*2006
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
39*2009
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Теорія і практика правознавства, 2013
382013
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia
LS Shevchenko, ОА Hrytsenko, SМ Makukha
Kharkiv: Pravo, 11, 2009
352009
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право. - Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789 …, 2009
352009
Экономическая теория. Учебное пособие
ЕМ Воробьев, АА Гриценко, МН Ким
Фортуна - Пресс, 1997
35*1997
Основи економічної теорії : підручник
ЛС Шевченко
Х. : Право, 2008
32*2008
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
232008
Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили
ЛС Шевченко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
222008
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз
ЛС Шевченко
монографія/ЛС Шевченко.–Х.: Вапнярчук НМ, 2007
222007
Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы : монография
ЛС Шевченко, ВИ Торкатюк, НА Кизим, АЛ Шутенко
Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008
172008
Позикова праця: сутність, ризики, особливості розвитку в Україні
ЛС Шевченко, LS Shevchenko
Економічна теорія та право. - Режим доступу : http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp …, 2012
162012
Ринок праці в аспекті сучасної парадигми регіонального економічного розвитку
ЛС Шевченко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004
162004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20