Підписатись
Людмила Степанівна Шевченко, Людмила Степановна Шевченко, Liudmyla Shevchenko
Людмила Степанівна Шевченко, Людмила Степановна Шевченко, Liudmyla Shevchenko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентное управление : учебное пособие
ЛС Шевченко
Харьков : Эспада, 2004
1962004
Введение в маркетинг : учебно-практическое пособие
ЛС Шевченко
Харьков : Консум, 2000
119*2000
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2013
111*2013
Sotsialna vidpovidalnist: teoriya i praktyka rozvytku [Social Responsibility: Theory and Practice of Development]
AM Kolot
Kyiv, KNEU, 2012
952012
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
85*2003
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
752007
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова
К. : КНЕУ, 2012
70*2012
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право. - Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789 …, 2009
512009
Экономическая теория. Курс лекций
ЕМ Воробьев, АА Гриценко, МН Ким, ВН Лисовицкий
ФЛП Чиженко С.Ю., 2006
48*2006
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Теорія і практика правознавства, 2013
442013
Основи економічної теорії : підручник
ЛС Шевченко
Х. : Право, 2008
42*2008
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
41*2009
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
362008
Экономическая теория. Учебное пособие
ЕМ Воробьев, АА Гриценко, МН Ким
Фортуна - Пресс, 1997
36*1997
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз
ЛС Шевченко
монографія/ЛС Шевченко.–Х.: Вапнярчук НМ, 2007
252007
Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили
ЛС Шевченко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
242008
Ринок праці в аспекті сучасної парадигми регіонального економічного розвитку
ЛС Шевченко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004
232004
Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів
Л Шевченко
Україна: аспекти праці, 8-16, 2015
212015
Економіка підприємства
ЛС Шевченко
навч. посіб./ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ОС Марченко та ін, 2014
212014
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist’ta napriamy formuvannia [Economic security of the state: the essence and directions of formation]
LS Shevchenko, OA Gritsenko, SM Makukha
Pravo, Kharkiv, Ukraine, 2009
212009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20