Наталія Петрівна Пєрова / Natalia Pierova
Наталія Петрівна Пєрова / Natalia Pierova
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, НП Пєрова, ...
72019
Електротехнологічні комплекси і процеси в галузі: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141–" Електроенергетика …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, СО Квітка, СА Квитка, ВБ Гулевський, ...
12019
Дослідження змін в проростанні насіння під впливом електростатичного і магнітних полів
ВБ Гулевський, ЮО Стьопін, НП Перова
Енергозабезпечення технологічних процесів : мат. наук. конф., 51-53, 2017
12017
Опис до патенту на корисну модель№ 131219" Конденсаційний котел для спалювання лузги"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ІВ Борохов, ИВ Борохов, ЮО Постол, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Опис до патенту на корисну модель№ 133047" Пристрій термічної підготовки насіння до посадки"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Гелиоэлектрическое устройство с концентратром энергии
НИ Стручаев, ЮА Стёпин, НП Перова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 197-204, 2018
2018
Опис до патенту на корисну модель№ 123329" Концентруючий фотоелектричний пристрій"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ЮО Стьопін, ЮА Степин, НП Пєрова, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Опис до патенту на корисну модель№ 123724" Геліовітроенергетична установка з концентратором сонячної енергії"
ЮО Стьопін, ЮА Степин, МІ Стручаєв, НИ Стручаев, НП Пєрова, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Передпосівна обробка насіння кукурудзи в електромагнітному полі надвисокої частоти
ЮО Стьопін, НП Пєрова
Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне …, 2018
2018
Предпосівна обробка гороху електромагнітним полем надвисокої частоти НВЧ
ВБ Гулевський, ЮО Стьопін, НП Перова
Енергозабезпечення технологічних процесів : матер. наук. конф., 53-54, 2017
2017
Електрофізичні методи передпосівної обробки гороху
ЮО Стьопін, НП Пєрова
Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування …, 2017
2017
Гелиоэлектрическое устройство с концентратором энергии
НИ Стручаев, ЮА Стёпин, НП Перова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 212-218, 2016
2016
Оцінка втрат потужності асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг
ЮО Стьопін, ІВ Борохов, НП Пєрова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
2015
Переробка кукурудзи з ґрунтовним аналізом процесу сушки
НП Пєрова
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Переробка кукурудзи з ґрунтовним аналізом процесу сушки
НП Пєрова
Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі …, 2015
2015
Планування експериментальних досліджень теплових режимів роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг
ЮО Стьопін, ІО Попова, НП Пєрова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
2014
Дослідження роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг в усталених режимах
ЮО Стьопін, РВ Кушлик, НП Пєрова
Енергетика і автоматика: науковий журнал, 141-144, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17