Подписаться
Ірина Іващук
Ірина Іващук
Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина, Західноукраїнський
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Митні ініціативи в глобальному просторі:[монографія]
ІО Іващук
Іващук ІО–Тернопіль: Підручники і посібники, 2007
242007
Митна політика: фіскально-регулюючий аспект
АД Войцещук, ІО Іващук
К.: Мануфактура, 2005
212005
Мотиваційні фактори формування інвестиційного клімату регіону
ІО Іващук
Фінанси України, 72-77, 1998
181998
Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі
ІО Іващук
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
152010
Європейський союз: інституційні та економічні основи інтеграції: навч. посіб
АФ Мельник, ІО Іващук, ІД Бенько
Тернопіль: Матвєй, 2014
142014
Позиціонування країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки
ІО Іващук
Вісник Хмельницького національного університету, 69-76, 2009
132009
Міжнародна торгівля у вирішення глобальних проблем економічного розвитку країн
ІО Іващук
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 350-359, 2011
122011
Активізація інвестиційної діяльності на регіональному рівні
СІ Юрій, ІО Іващук
Фінанси України, 106-113, 2000
122000
Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму
I Ivashchuk
Skhid, 30-37, 2012
92012
Кількісна оцінка банківських ризиків
І Іващук, О Оконська
Банківська справа, 7-8, 2000
82000
МОРΦОЛОГІЧНЕ ТА БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУК-ТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ НА ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ
ІО Іващук, ІС Давиденко, ІК Морар
62011
Сучасне європейське оподаткування
ІО Іващук
Фінанси України, 72-79, 2001
62001
Актуальні тенденції ідентифікації країн у глобальному просторі
ІО Іващук
Ефективна економіка, 2013
42013
Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів
І Іващук, О Іващук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 99-109, 2011
42011
Податкові системи країн Європейського Союзу: особливості та перспективи розвитку
ІО Іващук
Вісник Тернопільської академії народного господарства.–2000.–Ч 2, 17-22, 2000
42000
Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи
АА Вірковська, ІО Іващук
32015
Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку
I Ivashchuk, O Ivashchuk, V Zakharchuk
Skhid, 2014
32014
Інтеграційні процеси на Європейському просторі: тенденції та виклики
ІО Іващук
Інноваційна економіка, 3-8, 2012
32012
Зовнішньоекономічна складова як імператив функціонування сучасного підприємства
ІО Іващук
Вісник Хмельницького національного університету, 146-149, 2009
32009
Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності
ІО Іващук, МР Орнат
Економічний аналіз, 309-316, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20