Illia Afanasiev
Illia Afanasiev
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія туризму: Навчальний посібник
ЛМ Устименко, ІЮ Афанасьєв
К.: Альтерпрес 320, 2, 2005
932005
Діловий етикет
І Афанасьєв
Етика ділового спілкування/авт.-уклад. І. Афанасьєв–К.: Альтерпрес, 2003
242003
Діловий етикет
І Афанасьєв
Етика ділового спілкування/авт.-уклад. І. Афанасьєв–К.: Альтерпрес, 2003
242003
Деловой этикет
И Афанасьев
М.: Альтерпресс, 2000
202000
Історія туризму: навч. посібник/Леся Миколаївна Устименко, Ілля Юрійович Афанасьєв.—2-ге вид., перероб. та допов
ІЮА Леся Миколаївна Устименко
Альтерпрес, 2008
22008
Зміни обсягу польсько-українського товарообігу у 1992-2000 рр.: основні причини
І Афанасьєв
22003
Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх т ехнологій:вивчення запитів фахівців : монографія
Б Афанасьєв І. Ю., Базелюк Н. М.
2019
The activity of the Confederation of Independent Poland, in regard to Ukraine as potential member of Baltic-Black Sea international alliance (1980–2000)
IY Afanasiev
Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences 328 (35), 2016
2016
Крымские войны. 22 века боев на рубеже цивилизаций
А Илья
2016
Методика підготовки спеціалістів зі зв’язків з громадськістю: польський досвід
АІ Ю.
Поліграфія і поліграфічна справа, 182–190, 2016
2016
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ «ВІКІПЕДІЇ» У ЗВ’ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
IY Afanasiev
Інтегровані комунікації, 2016
2016
Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
ІЮ Афанасьєв, ГВ Саган, ОО Салата, ОЄ Бондарева, А Новацкі, ...
Нілан-ЛТД, 2016
2016
Історія PR
ІЮ Афанасьєв
Алерта, 2016
2016
Граматичні особливості абревіатури PR”(public relations) в українській мові
ІЮ Афанасьєв
Studia philologica, 97-100, 2016
2016
Уточнення наслідків Куренівської катастрофи
ІЮ Афанасьєв
Гілея: науковий вісник, 98-102, 2016
2016
Україна в польських концепціях міжмор’я: 1921–1946 рр.
ІЮ Афанасьєв
Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ–ХХІ століть: тези …, 2015
2015
THE INFLUENCE OF HELFORD MACKINDER UPON THE FORMATION OF EASTERN BORDERLANDS OF POLAND IN 1919-1920
I Afanasiev
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2015
2015
Вплив Г. Маккіндера на формування східного кордону Польщі: 1919-1920 рр.
I Afanasiev
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 173-177, 2015
2015
Подделка монет и бумажных денег: как, кто и почему ?
А Июля
2007
Автореферат диссертации Польсько-українські відносини 1991-2000 рр.: політична та економічна взаємодія 2004 год
Д ДИССЕРТАЦИЙ
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20