Follow
Inna Stupak, I.Stupak, I.V.Stupak, Stupak Inna, Ступак Інна Валер'янівна, І.Ступак, И.Ступак, И.В
Inna Stupak, I.Stupak, I.V.Stupak, Stupak Inna, Ступак Інна Валер'янівна, І.Ступак, И.Ступак, И.В
Professor in Comparative Linguistics
Verified email at pdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах
ІВ Ступак
Donet︠s︡ʹk nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet, 2011
282011
Функционирование системы гласных фонем перед согласным [r] в подготовленной и спонтанной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкого языка): Дисс …
ИВ Ступак
Измаильский гос. гуманитарный. ун-т, 2002
62002
Особливості реалізації фреймової моделі анкет учасників дейтинг-шоу в німецькій та українській лінгвокультурах
ІВ Ступак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 26, 164-167, 2017
52017
Positional verbs: derivation, semantics and functioning
IV Stupak
Pragmalingüística, 128-146, 2020
42020
Критерії виділення похідних каузативних дієслів (на матеріалі німецької та української мов)
ІВ Ступак
Наукові записки.–Вип 96 (2), 84-88, 2011
42011
Функціонування системи голосних фонем перед приголосним [r] у підготовленому і спонтанному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецької мови)
ИВ Ступак
–Київ, 2003.–20 с, 2003
42003
POSSESSIVE ABGELEITETE KAUSATIVE VERBEN IM DEUTSCHEN UND UKRAINISCHEN
Stupak
Analele Universitatii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistica 25 …, 2018
32018
Похідні каузативні дієслова в німецькій і українській мовах
ІВ Ступак
Проблеми зіставної семантики, 298-303, 2011
32011
Похідні каузативні дієслова стану в німецькій і українській мовах
ІВ Ступак
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2010
22010
«НОРМАНСЬКА» КОНТРОВЕРСІЯ ЯК СВІТ НАВИВОРІТ: БОРОТЬБА КОНЦЕПТІВ
ВГ Таранець, ІВ Ступак
ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ОДЕССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» СВ …, 0
2
The Origins of Hutsuls. A Migration from the Carpathians to the Island of Rügen
V Taranets, I Stupak
GRIN Verlag, 2016
12016
Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах
ІВ Ступак
Мова, 83-88, 2016
12016
Функціонування категорія каузативності в німецькій та українській мовах
ІВ Ступак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
12014
ПОХІДНІ АТРИБУТИВНІ КАУЗАТИВНІ ДІЄСЛОВА В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
ІВ Ступак
ВІСНИК, 119, 2010
12010
Деад’єктивні каузативні дієслова зі значенням надання ознаки більшою або меншою мірою
І Ступак
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
12009
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)»
ІВ Ступак, ИВ Ступак
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2021
2021
Семантико-синтаксичні компоненти ситуації повідомлення
ІВ Ступак, ИВ Ступак
Інформаційно-видавничий центр університету ім. КД Ушинського, 2021
2021
Small Talk in American and Ukrainian dating cultures: A cross-cultural analysis of female nonverbal communication
O Romaniuk, I Stupak
BOOK OF ABSTRACTS 32 (1), 156, 2020
2020
Категорія локативності пов’язана зі сприйняттям людиною навколишнього світу, просторових характеристик і відображенням його в мовленні, що зумовлює інтерес до вивчення форм …
І Ступак
Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний …, 2017
2017
ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ АНКЕТ УЧАСНИКІВ ДЕЙТИНГ-ШОУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
ІВ Ступак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 26, 164-167, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20