Ігор Франів (Ihor Franiv)
НазваПосиланняРік
Сутність і шляхи забезпечення фінансової безпеки держави
ІА Франів, ІМ Комарницький, БМ Комарницький
Науковий вісник НУ "Державної податкової служби України" (Економіка, Право …, 2010
24*2010
Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
ІА Франів, ЛМ Коваль, РР Русин-Гриник
Механізм регулювання економіки 1 (3 (47)), 149-153, 2010
132010
Теоретичні аспекти управління конкуренто-спроможністю підприємства
ІА Франів, РР Русин-Гриник
Збірник матеріалів V міжвузівської науково-технічної конференції науково …, 2010
132010
Шляхи організації маркетингової діяльності на підприємствах аграрно-промислового комплексу України
ІА Франів, АІ Зінкін
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 2011
32011
Постановка проблеми маркетингової політики комунікацій на промислових підприємствах
ІА Франів, СС Приступа
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник …, 2010
32010
Коефіцієнт дисконтування при обґрунтуванні вибору оптимального варіанта довготермінових інвестицій
ІА Франів
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика, 243-246, 2004
22004
Фінансова безпека, як складова економічної безпеки держави
ІА Франів
Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім …, 2008
1*2008
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ–ОСНОВНИЙ ВЕКТОР РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
ІА Франів
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 56, 2018
2018
Продуктивні сили західного регіону України та чинники їх розміщення
І Франів
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2016
2016
Розвиток продуктивних сил західного регіону України
І Франів
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та …, 2016
2016
Породження проблеми розміщення підприємств
ІА Франів
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський …, 2015
2015
Постановка проблеми розміщення продуктивних сил
ІА Франів
Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів …, 2014
2014
Innovative processes impact on the factors optimal number formation of the enterprise location
I Franiv
Маркетинг і менеджмент інновацій, 115-120, 2014
2014
Search the optimal placement of the enterprise: economic-mathematical approach
I Franiv
European Applied Sciences 1 (1), 192-193, 2013
2013
Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом
ІА Франів, ОВ Фарат
Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний …, 2013
2013
Вплив інноваційних розробок сьогодення на формування чинників розміщення підприємств
ІА Франів
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу. Збірник тез доповідей VIІ …, 2013
2013
Primary links
ОІ Лабурцева, НІ Чухрай, ХМ Беспалюк, ОА Біловодська, ...
Школа 337, 346, 2012
2012
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОМ Азарян, МП Денисенко, ВЯ Заруба, СМ Ілляшенко, КФ Ковальчук, ...
Університетська книга, 2012
2012
Сутність економічного потенціалу західного регіону України
ІА Франів, ОВ Фарат
Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки …, 2012
2012
Аналіз регіонів України за розвитком продуктивних сил
ІА Франів
Сталий розвиток, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20