Подписаться
Зоя Шарлович Zoia Sharlovych
Зоя Шарлович Zoia Sharlovych
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (Polska)
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної та педагогічної компетентності медичних сестер загальної практики – сімейної медицини у процесі фахової підготовки та неперервної медичної освіти
ШЗ Павлівна
Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища освіта в медсестринстві …, 2010
27*2010
Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини як складова їх професійної компетентності
ШЗ Антонова Олена
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і …, 2015
122015
Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини: сутність, структура, технологія формування
ОЄ Антонова, ЗП Шарлович
вид-во «Полісся», 2016
82016
Формування професiйно-педагогiчної компетентностi медичних сестер сiмейної медицини в процесi фахової пiдготовки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00 …
ЗП Шарлович
62015
Теоретичні засади формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини як провідної умови медсестринської діяльності
ЗП Шарлович
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 199-202, 2010
42010
Технологія формування професійно-педагогічної компетентності медичної сестри сімейної медицини в процесі фахової підготовки
ШЗ Павлівна
Магістр медсестринства, 22-27, 2015
3*2015
Пошук шляхів формування професійно-педагогічної компетентності медичної сестри сімейної медицини в системі фахової підготовки
ШЗ Павлівна
Соціальноєвропейський журнал громадського здоров'я. Спеціальний випуск …, 2012
3*2012
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЗП Шарлович
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб …, 2012
32012
Науковий підхід до аналізу процесу підготовки сімейних медсестер в системі фахової та неперервної медичної освіти
ШЗ Павлівна
Матеріали всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2011
3*2011
Науковий підхід до аналізу процесу підготовки сімейних медсестер в системі фахової та неперервної медичної освіти
ЗП Шарлович
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб …, 2011
32011
Залежність успіху в одужанні пацієнта від діяльності медичної сестри загальної практики сімейної медицини
ВАС Шарлович З.П., Шарлович Ж.П.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища освіта в медсестринстві …, 2013
2*2013
Методологія практичного заняття як складової процесуального компоненту технології формування професійної компетентності медичної сестри
Ш Зоя
Магістр медсестринства, 55-60, 2017
1*2017
Акмеологічний аспект розвитку професійної майстерності спеціаліста медсестринства через післядипломну освіту на опорних ідеях В. О. Сухомлинського
Ш Зоя
Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка, 162-166, 2017
1*2017
Пошук шляхів розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів у післядипломній освіті
Ш Зоя
Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка, 157-161, 2016
1*2016
Концептуальні теорії медсестринства, як основа становлення загальної практики сімейної медицини
ШЗ Павлівна
Актуальні питання сучасної медицини. Збірник наукових робіт провідних ЛПЗ …, 2011
1*2011
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ САМО-ТА ВЗАЄМОДОГЛЯДУ ПАЦІЄНТА І ЙОГО РОДИНИ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ
ЗП Шарлович
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг …, 2011
1*2011
Педагогічні аспекти медсестринських теорій (моделей) про роль та шляхи вдосконалення співпраці сімейної медичної сестри з родинами задля одужання пацієнтів
ЗП Шарлович
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 162-165, 2011
12011
SZKOLENIE SPECJALISTÓW PIELĘGNIARSTWA I POSZUKIWANIE SPOSOBÓW JEGO INTEGRACJI W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
О Антонова, З Шарлович
Українська полоністика 19, 2021
2021
Залежність розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства від взаємодії учасників освітнього процесу
ЗП Шарлович
Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку …, 2019
2019
Розвиток професійної майстерності у процесі безперервної освіти та конкурентна мобільність спеціалістів медсестринства на ринку праці.
ЗП Шарлович
Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20