Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія] / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, О.А. Сороківська, Ю. Я. Вовк та ін …
Б Анрушків, Ю Вовк, П Дудкін, Л Малюта, О Сороківська
Терно-граф, 2008
66*2008
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
392010
Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія/Андрушків БМ, Вовк ЮЯ, Вовк ІП, Паляниця ВА та ін
Б Андрушків, І Вовк, Ю Вовк, В Паляниця, О Погайдак, І Стойко
Тернопіль: ТОВ" Терно-Граф 456, 2012
32*2012
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, 2011
312011
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва / [БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар, НЮ Мариненко, БО Язлюк, ...
Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 344, 2011
312011
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
302019
Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies
V Yuriy
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 1 (1), 2016
232016
Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1
V Aulin, S Lysenko, O Lyashuk, A Hrinkiv, D Velykodnyi, Y Vovk, D Holub, ...
University of Kragujevac, 2019
172019
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
142013
Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця/БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВВ Гецько, ПД Дудкін, ОБ Погайдак, ІІ Стойко [та ін.]; ТНТУ ім. І. Пулюя
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ПД Дудкін, ІІ Стойко, ОБ Погайдак
Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010
142010
Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resourcenomy: theoretical and applied aspects]
BM Andrushkiv, YY Vovk, IP Vovk
Ternohraf, Ternopil, 2012
122012
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
ТНТУ, АСУ, 2011
112011
Dynamic Effect of Cushion Part of Wheeled Vehicles on Their Steerability
B Sokil, O Lyashuk, M Sokil, P Popovich, Y Vovk, O Perenchuk
International Journal of Automotive and Mechanical Engineering 15 (1), 4880-4892, 2018
102018
Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
Экономические тенденции, 2017
102017
Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, АСУ, 2015
102015
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohajdak
Journal of European Economy 10 (2), 127-137, 2011
102011
Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва у машинобудівній галузі
Ю Вовк, О Погайдак
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
82011
Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center
V Aulin, A Hrynkiv, O Lyashuk, Y Vovk, S Lysenko, D Holub, T Zamota, ...
University of Zilina, 2020
72020
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system. Communications-Scientific Letters of the University of Zilina, 21 (2), 3–12
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
72019
Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВА Паляниця, ОБ Погайдак
Інноваційна економіка, 13-18, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20