Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія] / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, О.А. Сороківська, Ю. Я. Вовк та ін …
Б Анрушків, Ю Вовк, П Дудкін, Л Малюта, О Сороківська
Терно-граф, 2008
55*2008
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
372010
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, 2011
312011
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва / [БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар, НЮ Мариненко, БО Язлюк, ...
Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 344, 2011
302011
Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія/Андрушків БМ, Вовк ЮЯ, Вовк ІП, Паляниця ВА та ін
Б Андрушків, І Вовк, Ю Вовк, В Паляниця, О Погайдак, І Стойко
Тернопіль: ТОВ" Терно-Граф 456, 2012
29*2012
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21 (2), 3-12, 2019
142019
Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця/БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВВ Гецько, ПД Дудкін, ОБ Погайдак, ІІ Стойко [та ін.]; ТНТУ ім. І. Пулюя
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ПД Дудкін, ІІ Стойко, ОБ Погайдак
Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010
132010
Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies
V Yuriy
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 1 (1), 2016
122016
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
ТНТУ, АСУ, 2011
122011
Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resourcenomy: theoretical and applied aspects]
BM Andrushkiv, YY Vovk, IP Vovk
Ternohraf, Ternopil, 2012
112012
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohajdak
Journal of European Economy 10 (2), 127-137, 2011
112011
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва у машинобудівній галузі
Ю Вовк, О Погайдак
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
92011
Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1
V Aulin, S Lysenko, O Lyashuk, A Hrinkiv, D Velykodnyi, Y Vovk, D Holub, ...
University of Kragujevac, 2019
72019
Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, АСУ, 2015
72015
Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВА Паляниця, ОБ Погайдак
Інноваційна економіка, 13-18, 2012
72012
Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
Экономические тенденции, 2017
62017
Classification of enterprise resources. Modern аpproaches
I Vovk
Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava 1 (4), 2011
62011
Development of family leisure activities in the hotel and restaurant businesses: Psychological and pedagogical aspects of animation activity
V Iryna, V Yuriy
Economics, Management and Sustainability 2 (1), 2017
52017
Проблеми податкового регулювання в Українi та шляхи їх вирiшення
Г Нагорняк, Ю Вовк
Галицький економiчний вiсник., 140, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20