Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Юрій Ярославович Вовк (Yuriy Vovk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія] / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, О.А. Сороківська, Ю. Я. Вовк та ін …
Б Анрушків, Ю Вовк, П Дудкін, Л Малюта, О Сороківська
Терно-граф, 2008
52*2008
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
322010
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва / [БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар, НЮ Мариненко, БО Язлюк, ...
Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 344, 2011
26*2011
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, 2011
232011
Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія/Андрушків БМ, Вовк ЮЯ, Вовк ІП, Паляниця ВА та ін
Б Андрушків, І Вовк, Ю Вовк, В Паляниця, О Погайдак, І Стойко
Тернопіль: ТОВ" Терно-Граф 456, 2012
15*2012
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
ТНТУ, АСУ, 2011
122011
Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця/БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВВ Гецько, ПД Дудкін, ОБ Погайдак, ІІ Стойко [та ін.]; ТНТУ ім. І. Пулюя
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ПД Дудкін, ІІ Стойко, ОБ Погайдак
Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010
112010
Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies
V Yuriy
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 1 (1), 2016
102016
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohajdak
Journal of European Economy 10 (2), 127-137, 2011
9*2011
Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resourcenomy: theoretical and applied aspects]
BM Andrushkiv, YY Vovk, IP Vovk
Ternohraf, Ternopil, 2012
82012
Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
Экономические тенденции, 2017
62017
Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі
І Вовк, ЮЯ Вовк
Терно-Граф, 2009
62009
Шляхи подолання суперечностей законодавства України в контексті модернізації корпоративного управління на ринку цінних паперів
Б Андрушків, Ю Вовк, Н Кирич
Вісник ТНЕУ, 101-107, 2008
62008
Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, АСУ, 2015
52015
Інноваційна політика
Б Андрушків, Ф Бортняк, Ю Вовк
Тернопіль : Вид-во ТзОВ “Терно-Граф”, 2012
5*2012
Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВА Паляниця, ОБ Погайдак
Інноваційна економіка, 13-18, 2012
52012
Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва у машинобудівній галузі
Ю Вовк, О Погайдак
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
52011
Проблеми податкового регулювання в Українi та шляхи їх вирiшення
Г Нагорняк, Ю Вовк
Галицький економiчний вiсник., 140, 2010
52010
Improvement of the organizational-economic mechanism of resource-saving at the machine building enterprise
V Iryna, V Yuriy, L Oleh
Economics, Management and Sustainability 2 (2 (3)), 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20