Богдан Петрюк, Б.В. Петрюк (B.V. Petruk)
Богдан Петрюк, Б.В. Петрюк (B.V. Petruk)
Буковинський державний медичний університет (Bucovinian State Medical University)
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміни ензиматичної активності слизової кишечника після правобічної геміколектомії
ФГ Кулачек, ОІ Іващук, ОО Карлійчук, АС Паляниця, БВ Петрюк, ...
Шпитальна хірургія, 2004
12004
Вплив внутрішньотканинного електрофорезу антибіотиків на перебіг ранового процесу при опіках в експерименті
БВ Петрюк
Шпитальна хірургія, 2001
12001
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
БВ Петрюк, ВБ Рева, ОЙ Хомко
Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми …, 2018
2018
ЭНТЕРОСОРБЦИЯ И ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ
БВ Петрюк, РИ Сидорчук, ОИ Хомко, ИЕ Семенюк, ВВ Петринич, ...
СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ,№ 1, 2018, 2018
2018
Гальваноентеросорбція антибіотиків в комплексному лікуванні хворих з термічними опіками
ОЙ Хомко, ЛП Хомко, БВ Петрюк
Программа 99-ї підсумкової науковової конференції професорсько-викладацького …, 2018
2018
До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового
РІ Сидорчук, ІІ Білик, ПМ Волянюк, РП Кнут, ЮМ Мишковський, ...
Вісник проблем біології і медицини, 10-10, 2018
2018
Стан клітинного імунітету при синдромі діабетичної стопи
OY Khomko, RI Sydorchuk, PM Volyanyuk, OA Karliychuk, BV Petryuk, ...
Klinicheskaia khirurgiia, 48-49, 2017
2017
Дослідження особливостей анамнезу та клініки респіраторно-синтиціальної інфекції у новонароджених
МО Коротчук, ОВ Власова, БВ Петрюк
Матеріали ХV міжнародної науково-практичної студентської конференції …, 2017
2017
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕРМАЛЬНЫХ ОЖОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «БЕТАДИН»
БВ Петрюк, ХН Нурдинов, ТА Петрюк
Материалы 71-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с …, 2017
2017
APPLICATION OF GALVANOENTEROSORPTION OF ANTIBACTERIAL DRUGS IN MULTIMODAL TREATMENT OF PATIENTS WITH THERMAL BURNS
OY Khomko, BV Petryuk, RI Sydorchuk, IE Semenyuk, VI Hrebeniuk, ...
СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ,№ 4, 2017, 2017
2017
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКАСАН В ЛЕЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕРМАЛЬНОГО ОЖОГОВ
БВ Петрюк, АЯ Господарский, ИЕ Семенюк
Архивариус 1 (3 (18)), 2017
2017
Результати виконання комплексної науково-дослідної роботи кафедри загальної хірургії Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики та лікування гнійно-септичних ускладнень …
ВП Польовий, РІ Сидорчук, ФГ Кулачек, ОВ Ротар, АС Паляниця, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 9-13, 2017
2017
Спосіб профілактики рубцеутворення в опікових реконвалісцентів
БВ Петрюк, ЮМ Мишковський
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Метод удосконалення оперативної тактики при трофічних виразках
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Методика отримання адекватного аутодермотрансплантата
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Метод лікування донорських ран із використанням ксенотрансплантатів
БВ Петрюк, ЮМ Мишковський
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Використання ксенопластики при епідермальних опіках
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Спосіб лікування післяопікових гіпертрофічних рубців
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Оптимізація оперативного лікування хронічних дефектів шкіри
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Пристрій для приготування моделюючої плівки
ЮМ Мишковський, БВ Петрюк
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20