Анатолій Єрмоленко | Anatoliy Yermolenko
Анатолій Єрмоленко | Anatoliy Yermolenko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комунікативна практична філософія: підручник
АМ Єрмоленко
К.: Лібра 138, 1999
525*1999
Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації
Г Йонас, А Єрмоленко (пер. з нім.)
К.: Лібра, 2001
3972001
Практична філософія в сучасному світі: пер. з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка
В Гьосле
Київ: Лібра, 2003
138*2003
Этика ответственности и социальное бытие человека:(Современная немецкая практическая философия)
АН Ермоленко
Naukova Dumka, 1994
1351994
Соціальна етика та екологія. Гідність людини–шанування природи. Монографія
АМ Єрмоленко
К.: Лібра, 2010
1122010
Превращенные формы социальной рациональности: критика буржуазных философских концепций
АН Ермоленко, КЮ Райда
Наук. думка, 1987
251987
Відповідальність за майбутнє з глобальної перспективи
Д Бьолер
Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу/Д. Бьолер, 2014
192014
Монологічна та дискурс-етична моделі відповідальності у суспільстві за доби реконструкції
А Єрмоленко
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід.–К …, 2006
182006
Соцiальна етика та екологiя. Гiднiсть людини-шанування природи: монографiя
АМ Ермоленко
172010
Філософувати дискурсом. Практична філософія Дитріха Бьолера та берлінська етика дискурсу
АМ Єрмоленко
Філософська думка, 107-116, 2007
172007
Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування
ТГ Аболіна, АМ Єрмоленко, ОО Кисельова, ВА Малахов
Аболіна ТГ, Єрмоленко АМ, Кисельова ОО, Малахов ВА–К.: Стилос, 24-79, 1997
17*1997
Взаємодія стратегічної та комунікативної раціональності за умов глобалізації
АМ Єрмоленко
Людина і культура в умовах глобалізації.–К.: ПАРАПАН, 71-79, 2003
142003
Екологічна етика: проблеми обґрунтування
АМ Єрмоленко
Практична філософія, 190-200, 2003
122003
Екоетика у світлі парадигмального повороту в філософії (попередні зауваги до критики екологічного розуму)/Єрмоленко АМ
АМ Єрмоленко
Філософська думка, 88-108, 2008
102008
Етика дискурсу Карла-Отто Апеля у контексті українського суспільства та доби модернізації
АМ Єрмоленко
Філософська думка, 105-125, 2007
102007
та ін. Етика і політика: проблеми взаємозвязку.
ВА Малахов, АМ Єрмоленко, ОО Кисельова
К.: Стилос, 2001
102001
Сучасна практична філософія: проблеми, теорії, концепції
АМ Єрмоленко
Практична філософія, 131-144, 2000
102000
Національна ідея і соціальні трансформації в Україні
МВ Попович, АМ Єрмоленко, ВБ Фадєєв, ГЮ Носова, БВ Попов
К.: Український Центр духовної культури, 2005
82005
Етос і мораль у сучасному світі
ТГ Аболіна, АМ Єрмоленко, ОО Кисельова
К.: ПАРАПАН, 2004
82004
Реабилитация аксиологии в современной западной философии. Онтологічні проблеми культури
АН Ермоленко
К.: Наукова думка, 217, 1994
81994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20