Подписаться
Анатолій Єрмоленко | Anatoliy Yermolenko
Анатолій Єрмоленко | Anatoliy Yermolenko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комунікативна практична філософія: підручник
АМ Єрмоленко
К.: Лібра 138, 1999
697*1999
Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації
Г Йонас, А Єрмоленко (пер. з нім.)
К.: Лібра, 2001
5542001
Практична філософія в сучасному світі: пер. з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка
В Гьосле
Київ: Лібра, 2003
186*2003
Этика ответственности и социальное бытие человека:(современная немецкая практическая философия)
АН Ермоленко
Naukova Dumka, 1994
1841994
Соціальна етика та екологія. Гідність людини–шанування природи. Монографія
АМ Єрмоленко
К.: Лібра, 2010
1492010
Communicative practical philosophy
AM Yermolenko
Libra, Kyiv, 255-286, 1999
341999
Превращенные формы социальной рациональности:(Критика буржуазных философских концепций)
АН Ермоленко, КЮ Райда
Наукова думка, 1987
301987
Komunikatyvna praktychna filosofiia [Communicative practical philosophy]
AM Yermolenko
Libra [in Ukrainian], 1999
261999
Відповідальність за майбутнє з глобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу
Д Бьолер
К.: Стилос, 2014
242014
Social ethics and ecology
A Yermolenko
Human dignity—respect for nature, 2010
222010
Філософувати дискурсом. Практична філософія Дитріха Бьолера та берлінська етика дискурсу
АМ Єрмоленко
Філософська думка 1, 107-116, 2007
222007
Взаємодія стратегічної та комунікативної раціональності за умов глобалізації
АМ Єрмоленко
Людина і культура в умовах глобалізації.–К.: ПАРАПАН, 71-79, 2003
212003
Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування
ТГ Аболіна, АМ Єрмоленко, ОО Кисельова, ВА Малахов
Аболіна ТГ, Єрмоленко АМ, Кисельова ОО, Малахов ВА–К.: Стилос, 24-79, 1997
21*1997
Соцiальна етика та екологiя. Гiднiсть людини-шанування природи: монографiя
АМ Ермоленко
192010
Екологічна етика: проблеми обґрунтування
АМ Єрмоленко
Практична філософія, 190-200, 2003
192003
Монологічна та дискурс-етична моделі відповідальності у суспільстві за доби реконструкції
А Єрмоленко
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід.–К …, 2006
182006
Національна ідея і соціальні трансформації в Україні
МВ Попович, АМ Єрмоленко, ВБ Фадєєв, ГЮ Носова, БВ Попов
К.: Український Центр духовної культури, 2005
182005
Етика дискурсу Карла-Отто Апеля у контексті українського суспільства за доби модернізації
АМ Єрмоленко
Філософська думка, 104-124, 2007
162007
Екоетика у світлі парадиґмального повороту в філософії:(попередні зауваги до критики екологічного розуму)
А Єрмоленко
142008
Ціннісно-нормативне обґрунтування науки та моральна автономія суб’єкта
А Єрмоленко
Філософська думка, 30-49, 2009
122009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20