Ольга Гаврись
Ольга Гаврись
старший викладач кафедри економіки і маркетингу, НТУ "ХПІ"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна привабливість інноваційних проектів
МА Усов, ОО Гаврись, СВ Сусліков
Класичний приватний університет, 2019
32019
Використання модернізованого методу оптимізації цільових споживчих функцій під час обгрунтування застосування технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики
СВ Сусліков, ОО Гаврись, МА Усов
Інвестиції: практика та досвід, 24-29, 2019
12019
Структура та динаміка торговельного балансу України
ОМ Гаврись, ОО Гаврись, ПО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Оптимізація систем теплопостачання із використанням економіко-математичного моделювання
ОМ Гаврись, ОБ Білоцерківський, ОО Замула, ВО Шведун, МО Гаврись, ...
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Особливості податкового стимулювання впровадження високих технологій
ОО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Практичні аспекти створення ринку земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах
ПО Гаврись, ОМ Гаврись, ОО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни" Інфраструктура національного ринку"
МА Усов
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту" Управління якістю товарів та послуг у торгівлі"
ОМ Гаврись, ОО Гаврись, МО Гаврись
2019
Ресурсозбереження і його значення для розвитку народного господарства країни
АС Паршина, ОО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Експортний потенціал української економіки
ОС Драгун, ОО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Економічна безпека у системі діяльності підприємств
ОО Гаврись, ЮС Алексєнко, МО Гаврись
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019
2019
Тенденції розвитку національного науково-технічного потенціалу
ОО Гаврись, ОМ Гаврись, ТЮ Животченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Аналіз вартості сільськогосподарської землі
ОМ Гаврись, ОО Гаврись, ПО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Трансформація системи цілей підприємства при адаптації до екзогенних змін
ЛС Ларка, ОО Гаврись
ФОП Панов АМ, 2019
2019
Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОО Гаврись, МО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Аналіз сучасного стану основних засобів в українській економіці
МО Гаврись, ОО Гаврись
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 34-38, 2018
2018
Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
МО Гаврись, ОО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Практичне значення економічного районування
ОО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Економіка підприємства: магістерський курс
АІ Яковлєв, МІ Ларка, СП Сударкіна, СО Васильцова, ОО Гаврись, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20