Follow
 ..,  .., Lutskiv O
.., .., Lutskiv O
" ", ..., ...
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
̲ , ,
.: . , 2003
602003
Socialno-ekonomichnyj potencial stalogo rozvytku Ukrayiny ta yiyi regioniv: vektory realnogo postupu: nacionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of
EM Libanov, MA Khvesyk
Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny (in Ukrainian), 2017
50*2017
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise Institute, 2015
28*2015
Rehionalna polityka ta mekhanizmy yii realizatsii [Regional policy and mechanisms for its implementation]
M Dolishnii, S Zlupko, S Pysarenko
Kyiv: Naukova dumka, 2003
222003
Analysis of the dynamics of structural processes in the context of ensuring sustainable development
L Simkiv, S Shults, O Lutskiv, U Andrusiv
European Journal of Sustainable Development 10 (1), 153-153, 2021
202021
: :
, 2008
202008
- : / . . ˳, .
˳,
.: , 2017
192017
,
, 37-47, 2014
192014
1, 203-210, 2005
162005
Administratyvno-terytorialnyy ustriy Ukrayiny: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannya [Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2016
152016
, 2007
152007
: . ̲
, 2018
112018
:
, 153-162, 2015
92015
Institutional environment of regional structural policy
OM Lutskiv, MV Maksymchuk
Regional economics 3, 37-47, 2014
92014
:
,
3 (32), 157-165, 2014
92014
Stale endohenne zrostannia rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii
IZ Storonianska
Lʹviv: DU Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ im. MI Dolishnʹoho NAN, 2019
82019
: :
̲ . , 2018
8*2018
Karpatskyi rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku
VS Kravtsiv
Monografiya u 8, 2013
82013
Rozvytok sotsialnoi sfery terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Development of the social sphere of territorial communities in the
SL Shults
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of, 2018
72018
䳿 : . . ̲
. ̲ . , 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20