Луцків О.М., Луцкив Е.Н., Lutskiv O
Луцків О.М., Луцкив Е.Н., Lutskiv O
старший науковий співробітник ДУ "ІРД НАНУ", к.е.н., с.н.с.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Виробничий потенціал регіону: інноваційний вимір: монографія
О Луцків
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
142008
Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону
ОМ Луцків
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розміщення продуктивних сил і …, 2007
142007
Інноваційна діяльність як передумова підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ОМ Луцків
Регіональна економіка 1, 203-210, 2005
132005
Інституційне середовище регіональної структурної політики
ОМ Луцків, МВ Максимчук
Регіональна економіка, 37-47, 2014
122014
Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи
СЛ Шульц, ОМ Луцків
Стратегічні пріоритети, 157-165, 2014
82014
Напрями взаємодії України та ЄС в інноваційній сфері: експертний коментар. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. МІ Долішнього НАН України»
ОМ Луцків
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. МІ Долішнього НАН України». Львів, 2015
72015
Використання виробничого потенціалу в умовах конкурентного середовища
ОМ Луцків
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных …, 2003
52003
Особливості та передумови структурної трансформації економіки регіону
ОМ Луцків, МС Габрель
Науковий вісник НЛТУ України 23 (10), 2013
42013
Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори
ОМ Луцків, НМ Попадинець
Регіональна економіка, 209-211, 2011
42011
Структурна модернізація промисловості: пріоритети та напрями реалізації
ОМ Луцків
Управління розвитком, 163-170, 2011
42011
Програмно-цільовий підхід до управління регіональним розвитком
ОМ Луцків
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 33-38, 2018
32018
Цілі, принципи та пріоритети регіональної інноваційної політики
ОМ Луцків
Вісник соціально-економічних досліджень, 202-208, 2015
32015
Конкурентоспроможність економіки України в контексті євроінтеграції
ОМ Луцків
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009
32009
Інтелектуальна складова інноваційної моделі економічного зростання
О Луцків
Соціогуманітарні проблеми людини, 2008
32008
Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України
ОМ Луцків
Регіональна економіка, 39-50, 2016
22016
Інноваційний розвиток регіонів України: тенденції, проблеми та перспективи
ОМ Луцків
Економічний форум, 121-127, 2016
22016
Моделювання структурних змін в економіці регіону
ОМ Луцків, МВ Максимчук
Регіональна економіка, 13-26, 2015
22015
Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації
ОМ Луцків
Регіональна економіка, 153-162, 2015
22015
Особливості технологічного розвитку промисловості регіону
ОМ Луцків
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
22011
Європейські орієнтири інноваційного розвитку: досвід для України
ОМ Луцків
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.–2009.–Вип 5, 331-342, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20