Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
623*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
623*2003
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
АН Пашнин
ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2008
5082008
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
3702013
Право граждан на задержание преступника
ЮВ Баулин
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986
841986
Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих преступность (общественную опасность и противоправность) деяния
ЮВ Баулин
ФЭ Дзержинского, 1991
661991
Кримінальне право України
РВ Вереша
Загальна частина: навч. посіб, 2012
652012
Вибрані праці
ЮВ Баулін
Х.: Право, 2013
582013
Причинение вреда с согласия" потерпевшего" как обстоятельство, исключающее преступность деяния
ЮВ Баулин
Кроссроуд, 2007
532007
К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ уголовного законодательства
ЮВ Баулин
Правовое государство, 56-60, 1989
431989
Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма
Ю Баулін
видавництво" Право", 2003
312003
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: коментар до Розділу XIII Кримінального …
СВ Албул, ВЯ Конопельський, ОА Гритенко, АМ Бабенко, ...
Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018
282018
Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
СС Яценко, ЮВ Баулін, АП Закалюк, ЄЛ Стрельцов
251998
Тенденції розвитку сучасного кримінального права України
ЮВ Баулін
Юридичний вісник України, 14-20, 2007
232007
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков
ЮВ Баулин
211991
Этапы системного подхода при исследовании уголовного права как отрасли публичного права
ЮВ Баулин
Системность в уголовном праве: материалы II Российского Конгресса уголовного …, 2007
202007
Обставини, що виключають злочинність діяння
ЮВ Баулін
192014
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
182005
Основания, исключающие преступность деяния
ЮВ Баулин
Киев: Изд-во Киев, 1989
181989
Уголовное право Украины: современное состояние и перспективы развития
ЮВ Баулин
Уголовное право в XXI веке, 2002
162002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20