Кудерміна Олена Іванівна / Olena Kudermina / https://orcid.org/0000-0002-4959-7413
Кудерміна Олена Іванівна / Olena Kudermina / https://orcid.org/0000-0002-4959-7413
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія слідчої діяльності: навч. посіб.
ВГ Андросюк, ОМ Корнєв, ОІ Кудерміна
Андросюк ВГ–К.: Українська ака демія внутрішніх справ, 1994
441994
Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності: монографія
ОІ Кудерміна
Чернівці: Наші книги 415, 2012
162012
Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності: акмеологічний вимір
ОІ Кудерміна
НАВС. К, 2014
132014
Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників національної поліції України. Psychological features of normative regulation of the officers’ conduct in …
ОІ Кудерміна, СЛ Лісун
112015
Соціально-типовий профіль майбутнього правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування
EI Kudermina
Psychological Prospects Journal, 125-134, 2012
5*2012
Инструментальное общение как фактор успешности совместной игровой деятельности (на примере квалифицированных волейболистов)
Е Кудермниа
52000
Теоретико-методологічні підходи до дослідження корупції як психологічного феномену. Theoretical and Methodological Approaches to the Study of Corruption as a Psychological …
ЛІ Казміренко, ОІ Кудерміна
42018
Психологічні особливості “віддалених” цілей майбутніх працівників правоохоронних органів
ОІ Кудерміна
Юридична психологія та педагогіка, 7, 2010
42010
Інструментальне спілкування як чинник успішності сумісної ігрової діяльності (на прикладі кваліфікованих волейболістів)
ОІ Кудерміна
Київський національний університет ім. ТГ Шевченка, 2000
42000
Некоторые аспекты изучения общения в спорте
ЕИ Кудермина
Материалы, 92-121, 1998
41998
Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді
V Cherney, O Kudermina
Юридична психологія 16 (1), 3-13, 2015
32015
Сучасні ознаки соціального контуру професійної діяльності правоохоронця
ОІ Кудерміна
32014
Особенности социально-типичного профиля будущего сотрудника ОВД
ЕИ Кудермина
Russian Journal of Education and Psychology, 2012
32012
Психологічні особливості кар’єрно-професійної спрямованості майбутніх правоохоронців
ОІ Кудерміна
Юридична психологія та педагогіка, 83-91, 2007
32007
Проведення допиту потерпілого під час досудового розслідування грабежів: психологічні засади
O Kudermina, L Lenska
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 106 (1), 244-254, 2018
22018
Соціальні та психологічні детермінанти професійної соціалізації сучасного правоохоронця
ОІ Кудерміна
Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, 22-25, 2012
22012
Психологічні компоненти професіоналізму працівників ОВС
ОІ Кудерміна
Особистість–соціум: проблеми та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ …, 2010
22010
Психологія/За ред. ЛІ Казміренко [Електронний ресурс]
ЛІ Казміренко, ОІ Кудерміна, ОЄ Мойсєєва
Режим доступу: http://www. naiau. Niev. ua/files/Nafedru/up …, 0
2
Інструментальне спілкування як чинник успішної сумісної ігрової діяльності (на прикладі кваліфікованих волейболістів)
ОІ Кудерміна
ступеня канд. психол. наук: спец.«19.00. 05»/ОІ Кудерміна, 0
2
Психосемантична реконструкція уявлень про здоров’я у пацієнтів із соматогенією
К Максименко, О Кудерміна
Psycholinguistics, 194-214, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20