Тетяна Василівна Волкова
Тетяна Василівна Волкова
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, кафедра Обработки и защиты информации, Бердянский государственный педагогический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу
ТВ Волкова
К.–2007.–304 с, 2007
162007
Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТВ Волкова
Бердянськ: Модем–1, 2008
122008
Методичні підходи до формування інформаційно-аналітичного середовища управлінської діяльності ПТНЗ
ТВ Волкова
Професійно-технічна освіта, 14-19, 2010
92010
Системи прогрiву двигунiв внутрiшнього згорання: основи функцiонування: монографiя
ВП Волков, IВ Грицук, ЮФ Гутаревич, ВД Александров, ВП Поддуб-ний, ...
Донецьк: ЛАНДОР, 350, 2015
82015
Особливості будівельної галузі та їх вплив на систему HR-менеджменту
ТВ Волкова
Бізнес інформ, 175-180, 2014
82014
Концептуальні підходи до формування інформаційно-аналітичної компетентності інженера-педагога в галузі інформаційної безпеки
ТВ Волкова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2009
82009
Інформаційо-аналітична система «Профтех» в управлінні професійно-технічною освітою в регіоні
ТВ Волкова
Теорія і методика професійної освіти, 2012
52012
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
52011
Особливості обліку та оподаткування проведення рекламних акцій на підприємствах торгівлі
ІЯ Максименко, ТВ Волкова
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 16-17, 2019
42019
Геохимическая характеристика аутигенных сульфидов железа Черного и Каспийского морей
ТВ Волкова, АЮ Митропольский
Геологический журнал, 116-124, 1985
41985
Управління розвитком виховної системи загальноосвітніх навчальних закладів інноваційного типу/ТІ Волкова
Т Волкова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
32010
Формування інформаційно-аналітичної діяльності майбутнього інженера-педагога
ТВ Волкова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій, 2008
32008
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ»
ТВ Волкова
ВІСНИК, 38, 2005
32005
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОСТАВКИ ЗЕРНА АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ОВ Павленко, ТВ Волкова
3
Сучасний стан автомобільного транспорту і перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів
ВП Волков, ТВ Волкова, ЮВ Волков, ІВ Грицук
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2019
22019
Упровадження інформаційної системи управління ПТО
Т Волкова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
22012
Методичні засади створення і використання електронного підручника у професійній підготовці кваліфікованих робітників
ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
22012
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ОБРОБКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ”
ТВ Волкова
Проблеми iнженернопедагогiчної освiти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед. акад …, 2009
22009
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
22004
Методика лечебной физической культуры при переломах костей локтевого сустава
ТВ Волкова
ГЦОЛИФК.-Москва, 1971
21971
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20