Підписатись
Денисенко Наталя / Denisenko Natalia
Денисенко Наталя / Denisenko Natalia
Lutsk Pedagogical College
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та ведення здорового способу життя в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій
Н Денисенко, Л Педік, Л Фукс, Р Чипс
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 44-46, 2007
322007
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами
НГ Денисенко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2011
152011
Науково-дослідницька робота студентів педагогічного коледжу як один зі стратегічних напрямів фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Н Денисенко
Physical education, sport and health culture in modern society, 29-32, 2009
82009
О некоторых сторонах углеводно-жирового обмена у молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6-ти месяцев
НГ Денисенко
Корма и кормление с.-х. животных, 1965
81965
Особистісно-зорієнтоване навчання–у практику роботи вчителя фізичної культури
Н Денисенко
Фізичне виховання в школі, 28-30, 2007
62007
Соціально-гігієнічні особливості режиму дня старшокласників шкіл та гімназій
Н Денисенко
Молода спортивна наука України: 3б. наук. статей з галузі ФК і С.–Вип 10 …, 2006
62006
Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури
НГ Денисенко
52021
Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності
ЛВ Гальченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
52015
Модель формування готовності учителів фізичної культури нового покоління для потреб нової української школи
ЛЄ Северіна, НГ Денисенко, НВ Табак
Young Scientist, 2018
42018
Фізична працездатність гімназистів при різній організації уроків фізичної культури
ВВ Чижик, НГ Денисенко
Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
32004
Роль вибіркових освітніх компонентів у формуванні soft skills майбутніх учителів нової української школи
НГ Денисенко, НВ Борбич, СС Марчук, ІВ Чемерис
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 42-50, 2022
22022
Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: теорія та методика
НГ Денисенко
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 460 с., 2020
22020
Компетентнісно-орієнтоване наставництво як засіб інноваційної підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах ВНЗ
НГ Денисенко, СВ Смірнов
Молодий вчений, 413-416, 2016
22016
Науково-дослідницька робота як стратегічний елемент фахової підготовки майбутнього учителя фізичної культури в початковій школі
Н Денисенко
Проблеми фізичного виховання і спорту, 47-49, 2010
22010
Формування «soft skills» у процесі викладання освітнього компонента «теорія і методика фізичного виховання»
Н Денисенко
The 5 th International scientific and practical conference “European …, 2023
12023
Особистісно-зорієнтоване фізичне виховання в Новій українській школі. Вивчаємо модуль «Дитяча легка атлетика»(Серія 5)
НГ Денисенко, ІС Кліш
Луцьк: ПП Мажула ЮМ, 2023. 85 с., 2023
12023
Законодавчо-організаційне забезпечення неперервності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
ОЛ Дишко, НГ Денисенко
12023
Середовищний підхід у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до іншомовної комунікації
НГ Денисенко, НФ Найт
Видавничий дім «Гельветика», 2022
12022
Steam-середовище в теорії та практиці формування освітнього простору майбутніх учителів фізичної культури
НГ Денисенко, СС Марчук, НВ Борбич, ІЛ Ковальчук, ІВ Чемерис
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2021
12021
Сучасна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності
НГ Денисенко, СС Марчук
The 8 th International scientific and practical conference «Modern science …, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20