Кірейцев Григорій Герасимович
Кірейцев Григорій Герасимович
академік РАЕН, д.е.н., професор, Київський університет туризму, економіки і права
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖІТІ, 2001
3672001
Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета
ГГ Кирейцев
Житомир: ЖГТУ, 2007
1852007
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ, 88-89, 2007
1592007
Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством
ГГ Кирейцев
Киев: Изд-во УСХА, 1992
921992
Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Зб. наук. праць, 22-29, 2009
732009
Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2008
672008
Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Економічна теорія, 80-95, 2005
652005
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
522002
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/За ред.. проф. ГГ Кірейцева
ГГ Кірейцев
К.: ЦУЛ, 2002
50*2002
Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління
ГГ Кірейцев, ВА Нехай
Облік і фінанси АПК, 2009
452009
Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку
ГГ Кірейцев
Бухгалтерія в сільському господарстві, 221, 2008
442008
Формування нової системи амортизації в Україні
ГГ Кірейцев
Облік і фінанси АПК, 23-30, 2004
382004
Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні
ГГ Кірейцев
Вісник ЖДТУ, 103-108, 2003
352003
Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч./ГГ Кірейцева (ред.).–2. вид., перероб. та доп
ММ Александрова, НГ Виговська, ГГ Кірейцев, ОМ Петрук, ...
К.: ЦУЛ, 2002
312002
Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах
ГГ Кірейцев, ЛО Іваніщенко
К.: Урожай, 1987
271987
Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та …, 2006
242006
Глобалізація економіки й уніфікація методології бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ, 2007
222007
Облікова політика підприємства
ЛМ Кірейцева, ЮА Кузьмінського, МВ Кужельного, ВГ Лінника, ...
212000
Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Вісник КНУ. Економіка.–Вип 53, 9-12, 2001
202001
Розвиток функцій бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Вісник ЖІТІ/Економічні науки, 67-71, 2000
202000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20