Подписаться
Кірейцев Григорій Герасимович
Кірейцев Григорій Герасимович
академік РАЕН, д.е.н., професор, Київський університет туризму, економіки і права
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖІТІ, 2001
5472001
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ 236, 6, 2007
2142007
Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад
ГГ Кирейцев
Житомир: ЖГТУ, 2007
2122007
Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова
Облік і фінанси АПК 3, 89-93, 2008
1102008
Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством
ГГ Кирейцев
Киев: Изд-во УСХА 240, 7, 1992
1071992
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
892002
Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Зб. наук. праць, 22-29, 2009
822009
Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Економічна теорія, 80-95, 2005
722005
Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління
ГГ Кірейцев, ВА Нехай
Облік і фінанси АПК, 2009
532009
Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку
ГГ Кірейцев
Бухгалтерія в сільському господарстві, 221, 2008
482008
Формування нової системи амортизації в Україні
ГГ Кірейцев
Облік і фінанси АПК, 23-30, 2004
382004
Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні
ГГ Кірейцев
Вісник ЖДТУ, 103-108, 2003
352003
Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та …, 2006
332006
Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах
ГГ Кірейцев, ЛО Іваніщенко
К.: Урожай, 1987
331987
Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч./ГГ Кірейцева (ред.).–2. вид., перероб. та доп
ММ Александрова, НГ Виговська, ГГ Кірейцев, ОМ Петрук, ...
К.: ЦУЛ, 2002
302002
Облікова політика підприємства
ГГ Кірейцев
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-7, 2000
242000
Розвиток функцій бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Вісник ЖІТІ/Економічні науки, 67-71, 2000
232000
Глобальні процеси і актуалізація оновлення методології обліку
ГГ Кірейцев
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 91-103, 2013
222013
Глобалізація економіки й уніфікація методології бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ, 2007
212007
Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект)
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова, ВК Савчук
К.: ІПК ДСЗУ, 2009
202009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20