Кірейцев Григорій Герасимович
Кірейцев Григорій Герасимович
академік РАЕН, д.е.н., професор, Київський університет туризму, економіки і права
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Фінансовий менеджмент
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖІТІ, 2001
2642001
Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад
ГГ Кирейцев
Житомир: ЖГТУ, 2007
1522007
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ, 88-89, 2007
1332007
Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством
ГГ Кирейцев
Киев: Изд-во УСХА, 1992
70*1992
Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Зб. наук. праць, 22-29, 2009
632009
Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2008
582008
Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Економічна теорія, 80-95, 2005
512005
Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку
ГГ Кірейцев
Бухгалтерія в сільському господарстві, 221, 2008
392008
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/За ред.. проф. ГГ Кірейцева
ГГ Кірейцев
К.: ЦУЛ, 2002
38*2002
Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління
ГГ Кірейцев, ВА Нехай
Облік і фінанси АПК, 84-90, 2009
362009
Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні
ГГ Кірейцев
Вісник ЖДТУ, 103-108, 2003
312003
Формування нової системи амортизації в Україні
ГГ Кірейцев
Облік і фінанси АПК, 23-30, 2004
282004
Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах
ГГ Кірейцев, ЛО Іваніщенко
К.: Урожай, 1987
211987
Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч./ГГ Кірейцева (ред.).—2. вид., перероб. та доп
ММ Александрова, НГ Виговська, ГГ Кірейцев, ОМ Петрук, ...
К.: ЦУЛ, 2002
192002
Глобалізація економіки й уніфікація методології бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Житомир: ЖДТУ, 2007
182007
Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Вісник КНУ. Економіка.–Вип 53, 9-12, 2001
182001
Облікова політика підприємства
ГГ Кірейцев
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-6, 2000
182000
Розвиток функцій бухгалтерського обліку
ГГ Кірейцев
Вісник ЖІТІ/Економічні науки, 67-71, 2000
182000
Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ГГ Кірейцев
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та …, 2006
152006
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
152002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20