Подписаться
Пінкіна Тетяна Василівна, Tetiana Pinkina (ORCID: 0000-0001-9443-8406)
Пінкіна Тетяна Василівна, Tetiana Pinkina (ORCID: 0000-0001-9443-8406)
Поліський національний університет, факультет лісового господарства та екології, кафедра біоресурсів
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Vprovadzhennia systemy integrovanoho upravlinnia vodnymy resursamy za baseinovym pryntsepom [Adaptation of the integrated water resources management system based on the basin …
OM Klymchuk, TV Pinkina, AA Pinkin
Scientific Journal Science Rise 4 (45), 36-40, 2018
132018
Влияние тяжелых металлов на биологические характеристики прудовика озерного (Lymnaea stagnalis l.) из водоемов с различным уровнем радионуклидного загрязнения
ТВ Пинкина
Гидробиологический журнал, 2010
82010
The relationship between landscape diversity and crops productivity: Landscape scale study
A Zymaroieva, OV Zhukov, T Fedoniuk, T Pinkina, V Hurelia
Journal of Landscape Ecology 14 (1), 39-58, 2021
72021
The spatio-temporal trend of rapeseed yields in Ukraine as a marker of agro-economic factors influence
A Zymaroieva, O Zhukov, T Fedonyuk, T Pinkina
62020
Edaphoclimatic factors determining sunflower yields spatiotemporal dynamics in northern Ukraine
A Zymaroieva, O Zhukov, T Fedoniuk, T Pinkina, V Vlasiuk
OCL 28, 26, 2021
52021
Introduction of an integrated water resources management system based on the basin principle
O Klymchyk, T Pinkina, A Pinkin
Science Rise 4 (45), 36-40, 2018
52018
Trophic characteristics of Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) in toxic environment
T Pinkina, A Zymaroieva, S Matkovska, M Svitelskyi, O Ishchuk, ...
Ekológia 38 (3), 292-300, 2019
42019
Effect of the Heavy Metals on Biological Characteristics of the Pond Snail (Lymnaea stagnalis L.) from the Water Bodies with Different Rate of Radionuclide …
TV Pinkina
Hydrobiological journal 46 (3), 2010
42010
Effect of the Ionic Form of Cadmium on Reproduction and Development of Lymnaea stagnalis L.
TV Pinkina
Hydrobiological Journal 42 (1), 68-74, 2006
42006
Екологічна роль глибокої омолоджувальної обрізки представників роду Populus в зелених насадженнях міста Житомир
SI Matkovska, NN Svitelsky, OV Ishchuk, TV Pinkina, MI Fedyucka
Науковий вісник НЛТУ України 28 (8), 83-86, 2018
32018
Розмірно-вагові характеристики та виживання молоді став-ковика озерного (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) в токсичному сере-довищі
Т Пінкіна
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2008.–Вип 48, 123-128, 0
3
Екологічна роль представників роду Acer L. у зелених насадженнях міста Житомир
СІ Матковська, ММ Світельський, ОВ Іщук, ТВ Пінкіна, МІ Федючка, ...
Науковий вісник НЛТУ України, 70-73, 2019
22019
Assessment of Great pond snail toxicological resistance towards manganese (II) ions in water environment
TV Pinkina, AA Pinkin
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 719-729, 2018
22018
Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного за дії на нього важких металів водного середовища
ТВ Пінкіна
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки, 138-151, 2010
22010
Ріст, розмноження і розвиток ставковика озероного (Mollusca, Pulmonata) в токсичному середовищі
ТВ Пінкіна
Житомирський національний агроекологічний університет, 2009
22009
Моніторинг стану гідробіонтів за впливу іонів важких металів водного середовища
ТВ Пінкіна
Вісник/Державний агроекологічний університет, 29-35, 2008
22008
Джерела надходження важких металів у прісні водойми та їх різнобічний вплив на гідробіонтів: зб. матер. II наук.-пр. конф
ТВ Пінкіна
Вода: проблеми та шляхи вирішення. Житомир, 80-84, 2007
22007
Видовий склад та екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus
ТМ Чернишова, ТВ Пінкіна
Наукові читання–2013. Житомир: Вид-во «Житомир. нац. агроекол. ун 2013 …, 0
2
Вплив іонів важких металів водного середовища на ріст, розмноження і розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata)
ТВ Пінкіна
К., 2006, 0
2
Agroecological determinants of rapeseed yield variation
AA Zymaroieva, TP Fedonyuk, TV Pinkina, AA Pinkin
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20