Подписаться
Алла Гречко (A. Hrechko)
Алла Гречко (A. Hrechko)
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці
ПВ Круш, ОП Кавтиш, АВ Гречко, ЮС Чихачьова
К.: Центр учбової літератури 264, 2007
402007
Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції
АВ Гречко
Проблеми економіки, 60-70, 2014
312014
Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства
АВ Гречко, АС Гречухін
Ефективна економіка, 2016
242016
Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язанми особами
АВ Гречко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
202016
Дослiдження впливу податкової полiтики на економiчний розвиток України
АВ Гречко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економiка», 2012
19*2012
Дослідження впливу податкової політики на економічний розвиток України
АВ Гречко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка, 2012
192012
Теоретико-методологічні підходи до визначення національної інноваційної системи
ОП Кавтиш, АВ Гречко
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал 201, 223-228, 2011
192011
Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробничою діяльності підприємства
АВ Гречко, БВ Балагир
Ефективна економіка, 2016
162016
Досвід корпоративних трансформацій на залізницях деяких країн Європи
АВ Гречко
НТУУ" КПІ", 2009
162009
Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України
АВ Гречко
82009
Дипломне проектування. Написання, оформлення та захист атестаційних робіт для здобувачів вищої освіти
ОВ Кривда, АВ Гречко, ВМ Марченко, НЛ Кузьмінська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
62020
Дослідження факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів збільшення прибутку
АВ Гречко, ОМ Мельнікова
Ефективна економіка, 2017
62017
Роль інституційного середовища у розвитку національної економіки
АВ Гречко
НТУУ «КПІ», 2013
62013
Напрями державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах інституціональних змін
АВ Гречко
Агросвіт, 39-43, 2019
42019
Стан і перспективи розвитку фармацевтичного ринку України
АВ Гречко, ВВ Лучка
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 5-12, 2018
42018
Дослідження шляхів і резервів ресурсозбереження на підприємстві
ОР Фоменко, АВ Гречко
НТУУ" КПІ", 2013
42013
Дослідження впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в Україні
АВ Гречко
Бізнес Інформ, 336-342, 2013
42013
Податковий аспект регулювання діяльності малих підприємств
АВ Гречко
Політехніка, 2012
42012
Світовий досвід фіскального стимулювання інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку регіонів
АВ Гречко
Видавничий дім" Гельветика", 2019
32019
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНКИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
АВ Гречко, ІВ Нечипорук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20