Сивий Мирослав Якович
Сивий Мирослав Якович
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез
МЯ Сивий
Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
192004
Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області (сучасний стан і перспективи)
МЯ Сивий, ВМ Кітура
Тернопіль: Тайп, 1999
141999
Географія мінеральних ресурсів України: монографія
М Сивий, І Паранько, Є Іванов
Львів: Простір М, 2013
122013
До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону
М Сивий
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 65-75, 2009
62009
Природні умови та ресурси Тернопільщини
МЯ Сивий
Тернопіль: ТзОВ Терно-граф, 2011
52011
Особливості природокористування в Подільських Товтрах: Монографія
СМЯ Гавришок Б.Б.
42015
Торфові ресурси України: сучасний стан, перспективи використання
МЯ Сивий
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2012
42012
Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону
М Сивий
32005
Кафедра географії та методики її навчання: історія становлення, сьогодення, персоналії
МЯ Сивий
Тайп, 2016
12016
Перспективи розширення мінерально-сировинної бази та заходи щодо оптимізації структури мінерально-сировинного комплексу Поділля
МЯ Сивий
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2012
12012
До проблеми утилізації гірничопромислових відходів у Вінницькій області
МЯ Сивий
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 84-88, 2012
12012
До історії дослідження та освоєння бальнеологічного потенціалу Поділля
МЯ Сивий, РВ Бронецький
Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія–Вінниця, 85-92, 2007
12007
ФЛЮСОВА СИРОВИНА ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МЯ Сивий
Published on, 336, 2020
2020
Орест Матковський–видатний український мінералог, педагог, організатор геологічної освіти і науки (до 90-річчя від дня народження)
М Сивий
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області
Б Гавришок, М Сивий
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
B Gavrishok, M Syvyy
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2018
2018
Геосайти Тернопільського Подністер’я–потенційний ресурс геотуризму
МЯ Сивий
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ПОДНІСТЕР’Ї
МЯ Сивий
Відповідальний за випуск–кандидат географічних наук, доцент Машіка ГВ…, 2018
2018
РЕСУРСИ БУДІВЕЛЬНОГО КАМІННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СМЯ 1
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. – 2018., 136-144, 2018
2018
Ресурси будівельного каміння Хмельницької області
МЯ Сивий
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20